Program for læringsledelse

Forvaltningernes samarbejde med skolerne er blevet mere struktureret i 13 kommuner.

Bevillingsmodtager: Aalborg Universitet
Periode: 2015 – 2020
Beløb: 21.000.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling
Evaluering:
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2020

Evalueringen viser, at i en stor del af de 13 deltagende kommuner er forvaltningernes samarbejde med skolerne blevet mere struktureret, og der inddrages oftere og mere systematisk data i samarbejdet. Denne udvikling kan dog også ses i sammenhæng med det mere generelle arbejde med at implementere folkeskolereformen og et generelt øget fokus på arbejdet med data om elevernes læring og trivsel.

Skolecheferne i programmet vurderer, at de med ’Program for læringsledelse’ er blevet støttet i et mere fokuseret og systematisk arbejde med skoleudvikling, og at de er blevet bedre til at forholde sig til de data, de har til rådighed, til at analysere dem og ikke mindst til at iværksætte konkrete indsatser på baggrund af data. Der er med andre ord sket en udvikling i synet på data, så data nu i højere grad betragtes som et redskab til skoleudvikling.

Evalueringen peger dog også på, at både kommuner og skolers erfaringer med programmet varierer. Mens nogle skolechefer vurderer, at programmet har styrket arbejdet med skoleudvikling, vurderer andre skolechefer, at programmet ikke har haft stor betydning. Samme variation kan findes blandt skolerne. På nogle skoler er arbejdet med data blevet styrket. På andre skoler oplever lærere og pædagoger ikke, at de data, som programmet har stillet til rådighed, har været anvendelige for udviklingen af undervisningen.

Aalborg Universitet udarbejder en afsluttende analyse og erfaringsopsamling i forbindelse med programmets afslutning i efteråret 2020.

Se evaluering (kort version)

Se hele evalueringen

Foto fra evalueringen