Tidligere sprogstart

Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed

Foto: tidligeresprogstart.ku.dk

Bevillingsmodtager: Københavns Universitet
Periode: 2016 – 2018
Beløb: 12.350.000 kr.
Kategori: Fagdidaktisk
Evaluering:
Brøndum & Fliess, 2018

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole (KP) og Københavns Kommune. Formålet har været at skabe et nationalt løft i kompetenceudviklingen af lærernes fagdidaktiske praksis ift. undervisning i den tidligere sprogstart. Sproglærere fra fem københavnske skoler er ved et PD-modul blevet kompetenceudviklet ift. deres respektive sprogfags didaktik. Sproglærerne har som del af kompetenceudviklingen indgået i udviklingen af nyt undervisningsmateriale, som adresserer de yngre klasser. Samtidig har lærere fra de samme københavnske folkeskoler afprøvet, evalueret og givet feedback på undervisningsmaterialet. Yderligere er 300 sproglærere blevet præsenteret for undervisningsmaterialet på regionale temamøder med henblik på at udvikle det endelige undervisningsmateriale.

Evalueringen viser, at PD-modulet har klædt sproglærerne på til at varetage den tidligere sprogundervisning. PD-modulet er efterfølgende optaget i kursuskatalogerne på tværs af landets professionshøjskoler. Endvidere viser evalueringen, at undervisningsmaterialet imødekommer et behov ift. den tidligere sprogstart. Hermed har projektet skabt rammerne for et nationalt kompetenceløft inden for tidligere sprogstart og flersprogethedsdidaktik samt leveret input til en fremtidssikring af sproglæreruddannelsen i Danmark.

Se hele evalueringen