Kontakt

Svar på spørgsmål vedrørende igangværende projekter
Alle bevillingsmodtagere har modtaget en mail med informationsmateriale vedr. afrapportering, anmodning om udbetaling samt adgang til ansøgningssystemet. Fonden anbefaler, at man som bevillingsmodtager orienterer sig i dette materiale for svar på eventuelle spørgsmål, inden man kontakter projektrådgiverne. 

Generelle henvendelser
Generelle spørgsmål vedr. folkeskoledonationen bedes rettet til folkeskolen@apmollerfonde.dk
Henvendelser vedrørende ansøgningsportalen bedes rettet til kontakt@apmollerfonde.dk
Tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen bedes rettet til support@grantone.dk