Kontakt

Spørgsmål og sparring før ansøgning
Ansøger opfordres til at tage kontakt til Fonden i forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning ved at sende spørgsmål til folkeskolen@apmollerfonde.dk.

Særligt for igangværende projekter
Spørgsmål vedrørende afrapportering, anmodning om udbetaling samt adgang til ansøgningssystemet findes i det informationsmateriale, som projektaktør har modtaget per mail.

Generelle henvendelser
Ved spørgsmål til ansøgning eller i tilfælde af tekniske problemer, kontakt sekretær Malene Rude Petersen på folkeskolen@apmollerfonde.dk eller tlf. 33 63 34 38.