Svar på spørgsmål vedrørende igangværende projekter
Alle bevillingsmodtagere har modtaget en mail med informationsmateriale vedr. afrapportering, anmodning om udbetaling samt adgang til ansøgningssystemet. Fonden anbefaler, at man som bevillingsmodtager orienterer sig i dette materiale for svar på eventuelle spørgsmål, inden man kontakter projektrådgiverne.

Generelle henvendelser
Generelle spørgsmål vedr. folkeskoledonationen bedes rettet til folkeskolen@apmollerfonde.dk
Henvendelser vedrørende ansøgningsportalen bedes rettet til kontakt@apmollerfonde.dk
Tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen bedes rettet til support@grant.nu

Kontakt

Generelle henvendelser rettes til:
folkeskolen@apmollerfonde.dk

Hans Kristian Kristensen, sekretariatsleder
40 25 11 64
hanskristian.kristensen@apmollerfonde.dk

Anne Stampe, fondsrådgiver
33 63 34 07
anne.stampe@apmollerfonde.dk

Malene Rude Petersen, sekretær
33 63 34 38
malene.rude@apmollerfonde.dk