Her præsenteres projektevalueringer. Når Fonden støtter et initiativ, er det med krav om, at bevillingsmodtager følger projektets fremdrift. I nogle tilfælde vælger Fonden at gennemføre eksterne evalueringer.

De gennemførte evalueringer viser, at det tager tid, tålmodighed og vedholdenhed, når efter- og videreuddannelsesaktiviteter skal omsættes til praksis og afspejle sig i elevernes resultater. Alligevel er der allerede nu tegn på, at de støttede initiativer udvikler og styrker praksis på skolerne. Det gælder særligt det refleksive niveau blandt ledelse, lærere og pædagoger. Samtidig faciliterer ledelserne i højere grad faglige dialoger og samarbejder mellem fagprofessionelle. Nye didaktiske værktøjer og redskaber bliver omsat, øvet og forfinet af lærere og pædagoger i den daglige undervisning, og elevernes læring og progression er i højere grad omdrejningspunkt for fælles faglige dialoger. Dette er væsentlige trædesten for donationen, nemlig at bidrage til at styrke elevernes læring og trivsel.