Udvalgte projekter

Her præsenteres udvalgte projekter, der har modtaget støtte fra A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation fra august 2020 og fremefter. Projekterne er forskelligartede og omhandler opkvalificering i fagene, almendidaktik, styrket teamsamarbejde, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning og faglig fordybelse. For bevillinger givet i perioden 2014 - medio 2020: Se bevillingsoversigt og publikationen Brikker til en midtvejsstatus.

Læs også om projektevalueringer her.