Her præsenteres udvalgte projekter, der har modtaget støtte fra A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation i perioden august 2020 – december 2022.

Projekterne er forskelligartede og omhandler opkvalificering i fagene, almendidaktik, styrket teamsamarbejde, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning og faglig fordybelse.

For bevillinger givet i perioden 2014 – medio 2020: Se bevillingsoversigt