6-05-2024

A.P. Møller Fonden har bevilget 80 millioner kroner til Nyborg Slot

Nyborg Slot Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

A.P. Møller Fondens bestyrelse har meddelt en bevilling på 80 millioner kroner til den endelige realisering af projektet Nyborg Slot – restaurering og nybyggeri.

Kulturministeren har med den kommende anlægslov skabt sikkerhed om tidsplanen for projektet, og at projektet med de forskellige parters økonomiske velvilje vil blive gennemført i samme høje kvalitet, som oprindeligt forudsat.

Fondens nye bevilling sker i forlængelse af, at Fonden i februar 2022 fandt, at grundlaget for den daværende bevilling ikke længere var til stede, og at den resterende bevilling derfor måtte falde bort.

Med fondenes, kommunens og Statens nye tilsagn er der taget økonomisk højde for, at projektet har ligget stille i flere år, og at det kan leve op til nutidens krav til bl.a. bæredygtighed.

A.P. Møller Fondens samlede bevillinger til renoveringen vil beløbe sig til 130 millioner kroner og Fonden ser frem til, at et af Danmarkshistoriens markante steder kommer til at fremstå respektfuldt renoveret og samtidigt inviterer indenfor i publikumsvenlige rammer.

Læs mere: Nyborg Slot