Nyborg Slot Foto: Colourbox

Nyborg Slot. Foto: Colourbox

Restaurering af Nyborg Slot. Visualisering: JAJA Architects

Restaurering af Nyborg Slot. Visualisering: JAJA Architects

Visualisering: JAJA Architects

Restaurering af Nyborg Slot. Visualisering: JAJA Architects

Restaurering af Nyborg Slot. Visualisering: JAJA Architects

Nyborg Slot var rigets centrum i middelalderen. På slottet blev der igennem århundreder truffet afgørende beslutninger, som har formet det Danmark, vi kender i dag. Efter middelalderen mistede slottet sin betydning som magtcentrum.

I 2015 blev der igangsat et omfattende restaureringsprojekt af Nyborg Slot med ønsket om at revitalisere det imponerende kulturarvsmonument og gøre det til en national og international attraktion.

Det samlede projekt omfatter restaurering af den oprindelige Kongefløj, tilføjelse af en ny udstillingsfløj, en nyfortolkning af den gamle ringmur, en forhøjelse af Vagttårnet, en ny broforbindelse til slottet og en nyfortolkning af byens tidligere turneringsplads.

Visionen er at genskabe fortidens sammenhæng mellem byen og slottet, samt give de besøgende en bedre forståelse af hele området med Slotsholmen, slotskvarteret og slottet som én sammenhængende fortælling i Danmarkshistorien.

Oprindeligt tænktes projektet udført på én gang, men projektet blev stoppet i 2020, hvorfor blot restaurering af Kongefløjen og nyfortolkning af turneringspladsen blev gennemført. Idet grundlaget for Fondens daværende bevilling ikke længere var til stede faldt Fondens resterende bevilling bort i 2022.

Kulturministeren har med en kommende anlægslov skabt sikkerhed om tidsplanen for færdiggørelsen af projektet, og de oprindelige parters økonomiske velvilje vil projektet kunne gennemføres i samme høje kvalitet som oprindeligt forudsat.

Efter flere års usikkerhed om fremtiden for Nyborg Slot er staten, Nyborg Kommune samt A.P. Møller Fonden og Realdania derfor gået sammen om at sikre udbygningen af det historiske slot.

A.P. Møller Fondens bestyrelse har derfor meddelt en bevilling på 80 millioner kroner til færdiggørelsen af visionen for Nyborg Slot. Med fondenes, kommunens og Statens nye tilsagn er der taget økonomisk højde for, at projektet har ligget stille i flere år, og at det kan leve op til nutidens krav til bl.a. bæredygtighed.

A.P. Møller Fondens samlede bevillinger til Nyborg Slot vil herefter beløbe sig til 130 millioner kroner.

Byggeriet forventes afsluttet i 2028, hvor et af Danmarkshistoriens markante steder kommer til at fremstå respektfuldt, renoveret og samtidigt inviterer indenfor i publikumsvenlige rammer.

FAKTA 

PROJEKT: Gennemrestaurering af Nyborg Slot
STED: Nyborg
PERIODE: 2015-2028
ARKITEKT: CUBO Arkitekter og JAJA Architects
ANSVARLIGE: Østfyns Museer, Nyborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen
STØTTE: I alt 130 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Realdania, Nyborg kommune, Slots- og Kulturstyrelsen
SAMLET PROJEKTSUM: 327,6 mio. kr.
SE MERE:  Nyborg Slot