Nyborg Slot

Restaurering af Nyborg Slot. Visualisering: JAJA Architects
Restaurering af Nyborg Slot. Visualisering: JAJA Architects
Visualisering: JAJA Architects
Restaurering af Nyborg Slot. Visualisering: JAJA Architects
Restaurering af Nyborg Slot. Visualisering: JAJA Architects

Nyborg Slot var i middelalderen rigets centrum. På slottet blev der igennem århundrede truffet afgørende beslutninger, som har formet det Danmark, vi kender i dag. Efter middelalderen mistede slottet sin betydning som magtcentrum.

I 2015 blev der igangsat et omfattende restaureringsprojekt af Nyborg Slot med ønsket om at revitalisere det imponerende kulturarvsmonument og gøre det til en national og international attraktion.

Projektet omfatter restaurering af den oprindelige Kongefløj, tilføjelse af en ny udstillingsfløj, en nyfortolkning af den gamle ringmur, en ny broforbindelse til slottet og en forhøjning af Vagttårnet. Kongefløjen tilføjes moderne brandsikring, opvarmning og handicapindgang på alle etager. Slottets nye udstillingsfløj bliver forbundet til den eksisterende Kongefløj via gangbroer og skal rumme et besøgs- og formidlingscenter.

Visionen er at genskabe fortidens sammenhæng mellem byen og slottet, samt give de besøgende en bedre forståelse af hele området med Slotsholmen, slotskvarteret og slottet som én sammenhængende fortælling i Danmarkshistorien.

CUBO Arkitekter og JAJA Architects vandt i marts 2016 arkitektkonkurrencen om nybyggeriet ved Nyborg Slot.

A.P. Møller Fonden er primo 2022 ikke længere med i partnerskabet bag sagen vedrørende Nyborg Slot.

Tags

Byggeri og restaurering Kunst og kultur