A.P. Møller Fonden støtter initiativet ’Hvad kan jeg blive?’ rettet mod erhvervsuddannelser

’Hvad kan jeg blive?’ har tusinder af unge tilknyttet som medudviklere. De viser blandt andet deres uddannelser frem i korte film. Foto: Kim Balle. ’Hvad kan jeg blive?’ har tusinder af unge tilknyttet som medudviklere. De viser blandt andet deres uddannelser frem i korte film. Foto: Kim Balle.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter headspaces nye initiativ, ’Hvad kan jeg blive?’, med 17 millioner kroner. Initiativet skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og vælge den rigtige, så de rent faktisk trives og gennemfører uddannelsen.

Kun hver femte ung vælger en erhvervsuddannelse, og halvdelen falder fra indenfor det første år. Det har alvorlige konsekvenser for såvel den enkelte unge som for Danmark som helhed.  Med initiativet ’Hvad kan jeg blive?’ ønsker headspace at vende den negative udvikling med en digital platform, som kan vejlede unge i at træffe bedre uddannelsesvalg. Det nye online uddannelsesunivers giver de unge mulighed for at koble deres interesser og kompetencer sammen med konkrete forslag til de mere end 240 eksisterende erhvervsuddannelser. Ambitionen er, at platformen kan bidrage til at lette unges uddannelsesvalg og åbne flere øjne for mulighederne med en erhvervsuddannelse.

Tusinder af unge er medudviklere
Prototypen til ’Hvad kan jeg blive?’ er allerede online. Den er udviklet med støtte fra arbejdsmarkedets parter som et første indledende skridt. Med bevillingen fra A.P. Møller Fonden kan platformen videreudvikles, færdiggøres og implementeres i de kommende år. Som noget særligt udvikles platformen i tæt samarbejde med flere tusinde unge, der allerede går på de forskellige uddannelser.

Sammen med de unge medudviklere er det ambitionen at skabe et univers, som indeholder en visuel og konkret præsentation af uddannelserne fortalt af unge til unge og med virkemidler, som de unge kender fra sociale medier.

Baggrund
Baggrunden for initiativet er tal, der vidner om et skævt uddannelsessystem med negative konsekvenser for erhvervslivet. For eksempel har en tredjedel af arbejdsstyrken ikke de kompetencer, som danske virksomheder efterspørger. Trods gentagne forsøg vil Danmark ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mangle knap 100.000 faglærte i 2030. Samtidig mistrives cirka 20 pct. af 16-24 årige mentalt ifølge Den Nationale Sundhedsprofil. Det har ofte den konsekvens, at den unge falder ud af påbegyndt uddannelse.

BESØG ’HVAD KAN JEG BLIVE?’