ADMINISTRATION


SEKRETARIAT

Charlotte Kaltoft
Tlf.: 33 63 34 14
Charlotte.Kaltoft@apmollerfonde.dk

Lone Rosager
Tlf.: 33 63 39 39
Lone.Rosager@apmollerfonde.dk

PROJEKTRÅDGIVNING

Arkitekt MAA Peter Poulsen
Tlf.: 33 63 34 30
Peter.Poulsen@apmollerfonde.dk

Arkitekt MAA Niels Friis
Tlf.: 33 63 34 06
Niels.Friis@apmollerfonde.dk

Arkitekt MAA Ulla Lunn
Tlf.: 26 15 77 27
Ulla.Lunn@apmollerfonde.dk

Projektrådgiver Pernille Illum, cand.negot.
Tlf.: 33 63 34 35
Pernille.Illum@apmollerfonde.dk

Projektrådgiver Lars Reuter, ph.d.
Tlf.: 33 63 34 47
Lars.Reuter@apmollerfonde.dk

Sekretær Mette Rahbek
Tlf.: 33 63 34 45
Mette.Rahbek@apmollerfonde.dk

FOLKESKOLEDONATION

Sekretariatsleder Hans Kristian Kristensen, cand.scient.pol.
Tlf.: 33 63 34 11
HansKristian.Kristensen@apmollerfonde.dk

Projektrådgiver Anne Stampe Frederiksen, cand.scient.
Tlf.: 33 63 34 07
Anne.Stampe@apmollerfonde.dk

Projektrådgiver Anne Wæhrens, ph.d.
Tlf.: 33 63 34 65
Anne.Waehrens@apmollerfonde.dk

Projektrådgiver Kristine Zacho Pedersen, cand.pæd. (Barsel)
Tlf.: 33 63 34 43
Kristine.Zacho@apmollerfonde.dk

Sekretær Malene Rude Petersen
Tlf.: 33 63 34 38
Malene.Rude@apmollerfonde.dk

STØTTEFONDEN

Sociale projekter

Sekretariatsleder Katja Teilmann, ph.d.
Tlf.: 33 63 34 01
Katja.Teilmann@apmollerfonde.dk

Projektrådgiver Mutya Koudal, cand.mag.
Tlf.: 33 63 34 18
Mutya.Koudal@apmollerfonde.dk

Projektrådgiver Mads Thuneberg, cand.scient.adm.
Tlf.: 33 63 34 13
Mads.Thuneberg@apmollerfonde.dk

Projektrådgiver Maia Lindstrøm, cand. scient. soc.
Tlf.: 33 63 34 44
Maia.Lindstrom@apmollerfonde.dk

FINANS

Henvendelser og fakturaer:

Invoice@apmollerfonde.dk

Øvrige henvendelser vedrørende finans og regnskab:

Regnskabskonsulent, Helle Jensen,
Tlf.: 33 63 34 05
Helle.Jensen@apmollerfonde.dk

Accountant, Hanne Holm
Tlf.: 21 76 33 09
Hanne.Holm@apmollerfonde.dk

Senior Accountant, Heidi Christiansen 
Tlf.: 50 25 01 00
Heidi.Christiansen@apmoller.com

Head of Accounting & Tax, Birgitte Schou
Tlf.: 23 21 15 48
Birgitte.Schou@apmoller.com

DIREKTØR

Henrik Tvarnø
Tlf.: 33 63 34 00
Henrik.Tvarno@apmollerfonde.dk

WEB

Henrik Tvarnø, ansvarshavende
Anette Dina Sørensen, redaktør
anettedinas@gmail.com