ADMINISTRATION


SEKRETARIAT

Charlotte Kaltoft
Tlf.: 33 63 34 14
Charlotte.Kaltoft@maersk.com

Lone Rosager
Tlf.: 33 63 39 39
Lone.Rosager@maersk.com

PROJEKTRÅDGIVNING

Arkitekt MAA Peter Poulsen
Tlf.: 33 63 34 30
Peter.Poulsen@maersk.com

Arkitekt MAA Niels Friis
Tlf.: 33 63 34 06
Niels.Friis@maersk.com

Arkitekt MAA Ulla Lunn
Tlf.: 26 15 77 27
Ulla_Lunn@yahoo.dk

Projektrådgiver Pernille Illum, cand.negot.
Tlf.: 33 63 34 35
Pernille.Illum@maersk.com

Projektrådgiver Lars Reuter, ph.d.
Tlf.: 33 63 34 47
Lars.Reuter@maersk.com

Mette Rahbek, sekretær
Tlf.: 33 63 34 45
Mette.Rahbek@maersk.com

FOLKESKOLEDONATION

Sekretariatsleder Hans Kristian Kristensen, cand.scient.pol.
Tlf.: 33 63 34 11
HansKristian.Kristensen@maersk.com

Projektrådgiver Anne Stampe Frederiksen, cand.scient.
Tlf.: 33 63 34 07
Anne.Stampe.Frederiksen@maersk.com

Projektrådgiver Anne Wæhrens, ph.d.
Tlf.: 33 63 34 65
Anne.Waehrens@maersk.com

Projektrådgiver Kristine Zacho Pedersen
Tlf.: 40 30 83 80
Kristine.Zacho.Pedersen@maersk.com

Sekretær Malene Rude Petersen
Tlf.: 33 63 34 38
Malene.RudePetersen@maersk.com

STØTTEFONDEN

Sociale projekter

Sekretariatsleder Katja Teilmann, ph.d.
Tlf.: 33 63 34 01
Katja.Teilmann@maersk.com

Projektrådgiver Mutya Koudal, cand.mag.
Tlf.: 33 63 34 18
Mutya.Koudal@maersk.com

Projektrådgiver Mads Thuneberg, cand.scient.adm.
Tlf.: 33 63 34 13
Mads.Thuneberg@maersk.com

Projektrådgiver Majken Gøtske, cand.pæd.
Tlf.: 33 63 34 48
Majken.Gotske@maersk.com

FINANS

Regnskabschef Sven Åke Möllerstedt, fil.kand.
Tlf.: 33 63 34 05
Sven.Mollerstedt@maersk.com

DIREKTØR

Henrik Tvarnø
Tlf.: 33 63 34 00
Henrik.Tvarno@maersk.com

WEB

Henrik Tvarnø, ansvarshavende
Anette Dina Sørensen, redaktør
anettedinas@gmail.com