Frederik V’s rytterstatue står som et samlende midtpunkt på Amalienborg Slotsplads og regnes for en af verdens bedste rytterstatuer. Foto: jens Lindhe

Tidens tand havde gnavet dybt i monumentet fra 1700-tallet, da A.P. Møller Fonden i 1997 skænkede restaurering og afstøbning af statuen. Foto: Jens Lindhe

Både selve statuen, den marmorbeklædte piedestal og flisebelægning blev restaureret for at sikre klenodiet. Foto: Jens Lindhe

Efter den første nyrestaurering opstod der pletvise gule misfarvninger af marmoret, som viste de sig at stamme fra blyelementer i konstruktionen. Foto: Mette Marciniak, SLKE

Den nye marmor med det rette udseende og robusthed fandt man i Carrara-området i Italien. Foto: Lars Kirkeby, SLKE

Monumentets sokkel kunne beklædes med 50 cm tykt marmor igen, denne gang beskyttet mod misfarvninger. Foto: Roberto Fortuna

De dygtigste folk i verden har fulgt marmorarbejdet for at sikre de nye sten, og samtidig er der skabt ny viden inden for feltet. Foto: Jens Lindhe

Efter mange udfordringer står rytterstatuen nu, som den skal på slotspladsen, med et udtryk så tæt på det oprindelige som muligt. Foto: Jens Lindhe

Restaureringen af Frederiks V's rytterstatue

Som et samlende midtpunkt på Amalienborg Slotsplads står Frederik V’s rytterstatue i bronze, præcis hvor Frederiksgadeaksen og Amaliegade krydser hinanden. Monumentet blev skabt i 1700-tallet af den franske billedhugger Jacques-François-Joseph Saly og bliver regnet for en af verdens bedste rytterstatuer. Det 11,5 meter høje kunstværk består af rytterstatue, marmorbeklædt piedestal, trappe og gitter indhegnet af en række stenstøtter, en såkaldt bornerække.

I 1997 skænkede A.P. Møller Fonden restaurering og afstøbning af statuen i anledning af Dronning Margrethe II’s 25-års regeringsjubilæum. Piedestalens marmorbelægning fremstod dengang sort og misfarvet og smuldrede flere steder ved berøring. Det store restaureringsarbejde foregik i perioden 1997-98, og en lang række nationale og internationale fagpersoner var involveret i indsatsen for at sikre det nationale klenodie og genskabe de fysiske rammer omkring rytterstatuen.

Kort efter indvielsen af det nyrestaurerede monument i november 1998 opstod der dog tegn på nedbrud af stenen, som viste sig at stamme fra blyelementer i konstruktionen. Med en ny donation fra A.P. Møller Fonden i 2009 blev hele marmorbelægningen udskiftet med en ny sten med den rette robusthed, som man fandt ved Madielle-bruddet.

I dag står Frederiks V’s rytterstatue med et æstetisk og arkitektonisk udtryk så tæt på Salys oprindelige kunstværk som muligt.​

FAKTA

PROJEKT: Restaurering af Frederik V’s Rytterstatue
STED: Amalienborg
PERIODE: 1996-1998, 2009-2011
BYGHERRE: Slots- og Ejendomsstyrelsen
ARKITEKT: Jacques-François-Joseph Saly (1717-1776)
MATERIALE: 200 ton marmor fra Carrara, Italien
STØTTE: 17 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden

SE LIGNENDE PROJEKTER
Fredensborg Slotshave