Restaureringen af Frederiks V's rytterstatue

Frederik V's rytterstatue står som et samlende midtpunkt på Amalienborg Slotsplads og regnes for en af verdens bedste rytterstatuer. Foto: jens Lindhe
Tidens tand havde gnavet dybt i monumentet fra 1700-tallet, da A.P. Møller Fonden i 1997 skænkede restaurering og afstøbning af statuen. Foto: Jens Lindhe
Både selve statuen, den marmorbeklædte piedestal og flisebelægning blev restaureret for at sikre klenodiet. Foto: Jens Lindhe
Efter den første nyrestaurering opstod der pletvise gule misfarvninger af marmoret, som viste de sig at stamme fra blyelementer i konstruktionen. Foto: Mette Marciniak, SLKE
Den nye mamor med det rette udseende og robusthed fandt man i Carrara-området i Italien. Foto: Lars Kirkeby, SLKE
Monumentets sokkel kunne beklædes med 50 cm tykt marmor igen, denne gang beskyttet mod misfarvninger. Foto: Roberto Fortuna
De dygtigste folk i verden har fulgt marmorarbejdet for at sikre de nye sten, og samtidig er der skabt ny viden inden for feltet. Foto: Jens Lindhe
Efter mange udfordringer står rytterstatuen nu, som den skal på slotspladsen, med et udtryk så tæt på det oprindelige som muligt. Foto: Jens Lindhe

Som et samlende midtpunkt på Amalienborg Slotsplads står Frederik V's rytterstatue i bronze, præcis hvor Frederiksgadeaksen og Amaliegade krydser hinanden. Monumentet blev skabt i 1700-tallet af den franske billedhugger Jacques-Francois-Joseph Saly og bliver regnet for en af verdens bedste rytterstatuer. Det 11,5 meter høje kunstværk består af rytterstatue, marmorbeklædt piedestal, trappe og gitter indhegnet af en række stenstøtter, en såkaldt bornerække.

I 1997 skænkede A.P. Møller Fonden restaurering og afstøbning af statuen i anledning af Dronning Margrethe II's 25-års regeringsjubilæum. Piedestalens marmorbelægning fremstod dengang sort og misfarvet og smuldrede flere steder ved berøring. Det store restaureringsarbejde foregik i perioden 1997-98, og en lang række nationale og internationale fagpersoner var involveret i indsatsen for at sikre det nationale klenodie og genskabe de fysiske rammer omkring rytterstatuen. 
Kort efter indvielsen af det nyrestaurerede monument i november 1998 opstod der dog tegn på nedbrud af stenen, som viste sig at stamme fra blyelementer i konstruktionen. Med en ny donation fra A.P. Møller Fonden i 2009 blev hele marmorbelægningen udskiftet med en ny sten med den rette robusthed, som man fandt ved Madielle-bruddet. 

I dag står Frederiks V's rytterstatue med et æstetisk og arkitektonisk udtryk så tæt på Salys oprindelige kunstværk som muligt.​

Tags

Byggeri og restaurering