Foto: Thomas Rahbek

Foto: Thomas Rahbek

Foto: Thomas Rahbek

Fredensborg Slotshave

Fredensborg Slot og Slotshave blev grundlagt i 1720’erne og omlagt i 1760’erne af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin med inspiration fra den franske solkonge Ludvig d. 14.’s have ved Versailles. Slotshaven forfaldt op gennem 1800-tallet og ind i det 20. århundrede, hvor store dele af haven blev omlagt, og flere af de fine barokhaveelementer blev nedlagt. De mange skulpturer og de store lindetræer i havens alléer blev dog bevaret.

Slots- og Kulturstyrelsen gik i 2009 i gang med et langsigtede restaurerings- og genskabelsesarbejde af slotshaven, som varede frem til 2020. Arbejdet har blandt andet omfattet en genskabelse af havens midterakse, Brede Allé, med 258 lindetræer, en kastanjeallé og 90 nyhuggede skulpturer i sandsten og marmor.

Restaurationen har taget afsæt i dybdegående studier af historiske planer og tegninger, optegnelser, undersøgelser og udgravninger.

I 2021 blev Slots- og Kulturstyrelsen tildelt The European Heritage Award af den internationale kulturarvsforening Europa Nostra for den gennemgribende restaurering af den kongelige slotshave Fredensborg Slotshave.

A.P. Møller Fonden har siden 2009 løbende bevilget støtte til restaureringen af slotshaven.

FAKTA

PROJEKT: Genskabelse af Brede Allé, Fredensborg Slotshave
STED: Fredensborg Slot ved Esrum Sø
PERIODE: Løbende siden 2009
STENHUGGER: Raadvad Stenhuggeri, FBN Stenhuggeri, Kolds Stenhuggeri
ARKITEKTER: Nebel & Olesen Arkitekter og Schønherr Landskab
BYGHERRE: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
STØRRELSE: 1.200.000 m2
STØTTE: 48,6 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
SE MERE: www.slks.dk