Illustration: Tegnestuen Stedse

Illustration: Tegnestuen Stedse

Illustration: Tegnestuen Stedse

Illustration: Tegnestuen Stedse

Behandlingsstedet Egedal ved Vallekilde opfører tre tiny house-inspirerede behandlingsboliger og et fælleshus, der skal hjælpe psykisk udfordrede anbragte unge igennem livets sværeste perioder. Byggeriet skal skabe optimale arkitektoniske, tryghedsskabende rammer og ro, omkring de unges behandlingsforløb. Projektet har fået titlen At bo i Ro.

Forskning viser, at små fællesskaber, med overskuelige og rolige rammer, kan berolige et nervesystem på overarbejde. Det giver dermed bedre mulighed for at vælge fællesskabet til og indgå i det vigtige behandlingsarbejde.

Det er Tegnestuen Stedse, der er arkitekter på projektet, og både unge og ansatte har været involveret i designprocessen. De har blandt andet deltaget i workshops og interviews, hvor tryghed i hverdagen og den optimale helingsproces har været omdrejningspunktet. Brugerinddragelsen har givet vigtig viden om, hvad de unge opfatter som et tryghedsskabende rum, og hvilke overflader og materialer der skaber ro.

Alle boligerne har udsigt til både uforstyrret natur og fællesskabet på Gårdspladsen mellem boligerne. Dette giver de unge muligheden for at vælge det sociale liv til, men også at give sanserne ro gennem udsigt til natur, dagslys og årstidernes skiften. Sovealkove, siddevinduer og indtrukne verandaer er nogle af de rumlige virkemidler, der skal være med til at skabe et overskueligt og trygt rum for de unge. En daybed i stuen giver desuden mulighed for, at personalet kan overnatte i bo-enhederne sammen med den unge i de særligt sårbare perioder, eller at den unge kan skifte base i boligen.

At bo i Ro er et pilotprojekt og Behandlingsstedet Egedal vil efterfølgende undersøge oplevelsen og effekten af byggeriet med henblik på at evaluere, om  projektet kan kopieres et andet sted i en anden skala. Der er derfor sammensat et forskerteam, der vil indsamle data og interviewe både de unge og behandlingspersonale før og efter boliger og fælleshus er taget i brug.

Fakta

PROJEKT: At bo i Ro
ORGANISATION: Behandlingsstedet Egedal
PERIODE: 2021-2023
ARKITEKT: Tegnestuen Stedse
STØTTE: 5,1 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: Realdania
LÆS MERE: Behandlingsstedet Egedal