Danske Handicaporganisationers hovedsæde blev indviet i december 2012. Foto: Martin Schubert/CUBO

Omkring bygningens indre, kantede atrium ligger fire kontorfløje i flere etager. Foto: Martin Schubert/CUBO

Receptionen er designet i flere højder, så skranken også passer til besøgende i rullestol. Foto: Martin Schubert/ CUBO

På trapperne er gelændre forsynet med punktskrift for blinde og svagsynede. Foto: Martin Schubert/CUBO

De fire kontorfløje har hver deres farve, der både tager hensyn til synshandicap og farvefølsomme mennesker. Foto: Martin Schubert/CUBO

Huset blev i 2013 prisbelønnet som “Årets byggeri” for sin “unikke blanding af flot arkitektur og tilgængelighed. Foto: Martin Schubert/CUBO

Hovedsædet for Danske Handicaporganisationer

Danske Handicaporganisationer har med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond bygget et nyt domicil i Høje Taastrup vest for København med den målsætning, at bygningen skulle være verdens mest tilgængelige kontorhus. En målsætning, der blev indfriet og samtidig modtog arkitekturprisen “Årets byggeri” i 2013.

Tilgængelighed i huset er blevet tænkt ind fra starten af projektet. Handicaporganisationerne, arkitekter og entreprenører har samarbejdet om at udvikle den stribe af nyskabende løsninger, der gør, at kontorhuset nu kan bruges af alle uanset type af handicap. Samtidig har workshop og samarbejde med syv brugergrupper haft stor betydning for, hvordan huset ser ud i dag.

Blandt de nyskabende elementer er branddøre omkring elevatorerne, så kørestolsbrugere ikke behøver vente på redningsfolk i tilfælde af brand, forskellige målrettede løsninger til orientering i huset samt udluftning af bygningen 2,5 gang oftere end i et almindeligt kontorhus.

Som en del af projektet har det fra start været en ambition, at huset også kan tjene som inspiration til andre.

FAKTA

PROJEKT: Danske Handicaporganisationers domicil
STED: Høje Taastrup
PERIODE: 2010-2012
TOTALRÅDGIVER/INGENIØR: NCC
ARKITEKT: CUBO / Force4
BYGHERRE: Danske Handicaporganisationer
STØRRELSE: 12.600 m²
BRUGERE: 33 medlemsorganisationer, heraf 20 hovedkontorer
STØTTE: 34,4 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
RELATEREDE PROJEKTER: Siden 1952 bl.a. støtte til: Danmarks Lungeforening (nu Lungeforeningen), Dansk Blindesamfund, Danske Døves Landsforbund, Dansk Handicap Forbund (tidligere Landsforeningen for Vanføre), Dansk Handicap Idræts-Forbund, Det Centrale Handicapråd, Foreningen for Spastisk Lammede, Guldberg-Plan (Rødby), Handicappede Børns Ferierejser, Institut for Blinde og Svagsynede, Københavns Lærerforenings Kolonier (Næsby Strand), Landsforeningen af Lungehandicappede (senere Lungepatient.dk, nu Lungeforeningen), Sammenslutningen af Unge med Handicap og Vanførefonden. Den A.P. Møllerske Støttefond har siden 1995 bl.a. bidraget til Blindefonden, Dansk Handicap Forbund og STH – Servicehunde til handicappede.