Center for Ludomani

Med det treårige projekt 'Mere på Spil' bliver behandlingen af spilafhængige løftet.

Brobygning Illustration: Colourbox

Illustration: Colourbox

Med det treårige projekt ‘Mere på Spil’ får Center for Ludomani mulighed for at at tilbyde et endnu bedre udrednings- og behandlingstilbud til spilafhængige på centrets fire behandlingssteder i Danmark. Projektet bygger på grundige forundersøgelser og en række kliniske erfaringer.

‘Mere på Spil’ skal give spilafhængige et bedre udgangspunkt for at få den rette hjælp, når de er mest motiveret for forandringen, og målet er at hjælpe så tidligt som muligt med at finde frem til de dybere liggende årsager til spilafhængigheden. Dele af projektet er allerede afprøvet, og har vist sig at skabe stor værdi for de ramte.

Omdrejningspunktet for projektet er et tværfagligt samarbejde mellem autoriserede psykologer og psykiatere.

FAKTA

PROJEKT: Mere på spil
ORGANISATION: Center for Ludomani
PERIODE: 2023-2026
STØTTE: 9,2 millioner fra Den A.P. Møllerske Støttefond