Fremtidens idræt for børn og unge

Nyt stort børne- og ungeprojekt skal skabe fællesskaber og styrke trivsel.

Foto: iStock

Endnu flere børn og unge får fremover mulighed for at tage del i sunde og meningsfulde foreningsfællesskaber. Med projektet ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ vil Danmarks Idrætsforbund (DIF) arbejde med en bred palette af værktøjer, som skal inspirere Danmarks Idrætsforbunds 6.000 børne- og ungdomsforeninger til at udvikle og prioritere det brede børne- og ungdomsarbejde. Det vil komme mere end 800.000 børn og unge til gavn.

A.P. Møller Fonden har bevilget 85 mio. kr. til projektet.
A.P. Møller Fondens formand, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, siger i anledning af Fondens bevilling:

”Børn og unge er Danmarks fremtid, og idræt er én af vejene til at styrke børns trivsel. Fonden ønsker derfor, at endnu flere børn og unge finder glæden ved at dyrke idræt sammen med andre. Det forudsætter, at man gør mere for de børn og unge, som trives med deres idræt uden, at de nødvendigvis skal være morgendagens sportsstjerner.” 

Blandt de vigtigste aktiviteter er arbejdet med at øge kompetencerne og udviklingskraften hos cirka 70 udvalgte spydspidsforeninger. Her vil fokus være på at styrke børne- og ungetrænernes idrætsfaglige og pædagogiske kompetencer. Derudover vil projektet arbejde med etablering af nye samarbejdsmodeller omkring de yngste børn i dagtilbud og SFO’er. De unge vil blive inddraget i udviklingen af fremtidens idrætstilbud, så man derved kan skabe tilbud, som også i fremtiden er attraktive for unge.  

Tags

PROJEKT: Fremtidens idræt for børn og unge
ORGANISATION: Danmarks Idrætsforbund (DIF)
PERIODE: 2023-2027
STØTTE: 85 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden