Den Danske Maritime Fond

Vækst i Det Blå Danmark

Den Danske Maritime Fonds formål er at yde støtte til udvikling og innovation af Det Blå Danmark med henblik på at understøtte vækst og arbejdspladser.

Den Danske Maritime Fonds almennyttige virksomhed dækker over en bred palette af aktiviteter, der styrker branchen i verdens 5. største søfartsnation og 7. største maritime industri. Det handler først og fremmest om en række aktiviteter, som på tværs af branchen kan gøre en forskel i forhold til, at Danmark kan bevare den globale førerposition i den maritime industri.

Den Danske Maritime Fond har den ambition, at så mange som muligt skal søge om støtte fra fondens almennyttige projekter. Fonden inviterer derfor bredt til ansøgninger fra hele Det Blå Danmark, især indenfor digitalisering og grøn omstilling. Fonden vil derfor nu arbejde med at øge synligheden overfor den maritime branches virksomheder og de maritime uddannelses- og forskningsinstitutioner over hele landet.

Rammerne for Den Danske Maritime Fonds almennyttige aktiviteter er sikret for 2021 og 2022 med en donation fra A.P. Møller Fonden. Donationen skal bruges til en række projekter til gavn for udvikling og dermed vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.

Foto: Den Danske Maritime Fond

FAKTA

PROJEKT: Rammebevilling til maritime almennyttige projekter
ORGANISATION: Den Danske Maritime Fond
PERIODE: 2021-2024
STØTTE: 45 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
SE MERE: Den Maritime Fond