Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

I 2020 donerede A.P. Møller Fonden 400 millioner kroner til et nyt forsknings- og udviklingscenter: Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Centeret skal bidrage til overgangen fra ambition til handling, således at den globale skibsfart bliver CO2 neutral inden 2050.

I forbindelse med donationen sagde bestyrelsesformand for A.P. Møller Fonden, Ane Uggla:

Med denne donation ønsker A.P. Møller Fonden at støtte bestræbelserne på at løse klimaudfordringerne i den globale skibsfart. Min far, Mærsk Mc-Kinney Møller var en visionær leder i den globale shippingindustri i mere end syv årtier. Han var bekymret over skibsfartens indvirkning på miljøet, og allerede i 1980’erne opfordrede han til brugen af lavt svovlindhold i brændstof – ligesom han var banebrydende med de første dobbeltskrogede olietankskibe i 1990’erne, der skulle minimere risikoen for olieudslip. Derfor er det en særlig glæde, at min fars navn knyttes til det kommende center”.

Centeret samarbejder med industrien, universiteter og myndigheder på tværs af energisektoren og global skibsfart. Sammen med partnere fra hele det maritime økosystem udforsker centeret mulige veje til klimaneutral skibsfart gennem udvikling og implementering af ny teknologi, afprøvning af nye koncepter, opbygning af forsyningskæder og modning af den nødvendige systemiske forandring. Centeret er placeret i København, men arbejder med partnere over hele verden.

I 2022 donerede A.P. Møller Fonden yderligere 320 millioner kroner. Donationen skal gå til den videre drift af centeret samt centerets forskningsarbejde med fokus på energieffektiv drift af skibe, modning af alternative maritime brændstoffer og støtte til konkrete projekter herunder etableringen af grønne korridorer.

MMM Center for Zero Carbon Shipping blev etableret på initiativ af en række store aktører i industrien: A.P. Møller – Mærsk, ABS, Cargill, MAN Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, NYK Lines og Siemens Energy.

FAKTA

PROJEKT: Etablering af nyt forsknings- og udviklingscenter
ORGANISATION: Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
PERIODE: 2020 og 2022
STØTTE: A.P. Møller Fonden donerede 400 mio. kr. i 2020 og yderligere 320 mio. kr. i 2022
SE MERE: MMM Center for Zero Carbon Shipping