Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

I 2020 donerede A.P. Møller Fonden 400 millioner kroner til et nyt forsknings- og udviklingscenter: Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Centeret skal bidrage til overgangen fra ambition til handling, således at den globale skibsfart bliver CO2 neutral inden 2050.

Centeret samarbejder med industrien, universiteter og myndigheder på tværs af energisektoren og global skibsfart. Sammen med partnere fra hele det maritime økosystem udforsker centeret mulige veje til klimaneutral skibsfart gennem udvikling og implementering af ny teknologi, afprøvning af nye koncepter, opbygning af forsyningskæder og modning af den nødvendige systemiske forandring. Centeret er placeret i København, men arbejder med partnere over hele verden.

I 2022 donerede A.P. Møller Fonden yderligere 320 millioner kroner. Donationen skal gå til den videre drift af centeret samt centerets forskningsarbejde med fokus på energieffektiv drift af skibe, modning af alternative maritime brændstoffer og støtte til konkrete projekter herunder etableringen af grønne korridorer.

MMM Center for Zero Carbon Shipping blev etableret på initiativ af en række store aktører i industrien: A.P. Møller - Mærsk, ABS, Cargill, MAN Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, NYK Lines og Siemens Energy.

Foto: Skibet Manila Mærsk, A.P. Møller - Mærsk

Tags

Søfart Videnskab