Minerydning i Afghanistan

Foto: Danish Demining Group
Foto: Danish Demining Group
Foto: Danish Demining Group
Danish Demining Group har trænet folk fra lokalområdet i at blive mineryddere efter internationale standarder. Foto: DDG
Når Danish Demining Group går i gang med at rydde et område, bliver det erklæret for 'no-go zone' for lokalbefolkningen. Foto: DDG

I den centralafghanske provins Parwan har to mekaniske mineryddere fra 2011 til 2012 ryddet over 600.000 kvadratmeter for miner og andet ueksploderet ammunition. Det betyder, at lokalbefolkningen har fået deres jord tilbage, og de kan derfor genopdyrke marker, etablere husdyrhold og forbedre familiernes økonomi. Derudover kan de igen bevæge sig rundt i landsbyerne, benytte vejnet og stier og flere børn kan måske komme i skole.

Med bevillingen fra A.P. Møller Fonden har Danish Demining Group (DDG), der er tilknyttet Dansk Flygtningehjælp, haft mulighed for at anskaffe de to minerydningsmaskiner. Maskinerne benyttes til et minerydningsprojekt i Bagram-distriktet, hvor blandt andet Parwan ligger. Udover minerydning træner DDG folk fra området til at blive mineryddere og laver oplysningskampagner for lokalbefolkningen om farerne ved miner og ueksploderet ammunition.

Tags

Sociale indsatser Sundhed