Minerydning i Afghanistan

Mekanisk minerydning i Afghanistan hjælper effektivt afghanerne til en bedre tilværelse

Afghanistan er et af verdens mest minerede lande. Den manuelle minerydning er en farlig og meget tidskrævende metode. Foto: DGG
Heldigvis kan man i nogle områder bruge mekanisk minerydning, som både er hurtigere og mere sikker. Foto: DGG
I Bagramdistriktet opererer Danish Demining Group med to minerydningsmaskiner takket være en donation fra A.P. Møller Fonden. Foto: DDG
Mini MineWolf er fjernstyret med påmonterede kameraer. Dens gravegitter og stålklør pløjer ned i en dybde på 25 cm og detonerer de ødelæggende våben. Foto: DDG
I mere kuperet terræn bruges den bemandede maskine MineWolf Bagger med en lang gravearm til at rense jorden. Foto: DDG
Ørkenspredning betyder store mængder støv under arbejdet, og hver aften skal maskinerne på værksted til vedligehold. Foto: DDG
Danish Demining Group har trænet folk fra lokalområdet i at blive mineryddere efter internationale standarder. Foto: DDG
Når Danish Demining Group går i gang med at rydde et område, bliver det erklæret for 'no-go zone' for lokalbefolkningen. Foto: DDG
Der er over 50 forskellige typer miner og ammunition i jorden i Afghanistan, og børn som voksne lærer deres udseende at kende via store tavler. Foto: DDG

Fra 2011 til 2012 var to mekaniske mineryddere konstant på arbejde i Bagram-distriktet i den centralafghanske provins Parwan. I løbet af den tid blev over 600.000 kvadratmeter ryddet for miner og anden ueksploderet ammunition. Tilbagemeldingen fra lokalbefolkningen i de 158 landsbyer, hvor maskinerne arbejdede, var uforbeholden taknemmelighed. Det fortæller Rasmus Stuhr Jakobsen, leder af den internationalt anerkendte Danish Demining Group (DDG), som stod for minerydningsprojektet.

Og der er god grund til glæde, for mekanisk minerydning betyder, at befolkningen hurtigere kan genopdyrke marker, etablere husdyrhold og på den måde forbedre familiernes økonomi. Man kan bevæge sig rundt i landsbyerne og benytte vejnet og stier uden fare for liv og lemmer. Flere børn kan måske også komme i skole. At minerne er væk, gør en meget håndgribelig forskel for lokalbefolkningen.

Mere end 30 års miner og ueksploderet ammunition gør det stadig farligt at bevæge sig omkring i Afghanistan. Foto: DDG Mere end 30 års miner og ueksploderet ammunition gør det stadig farligt at bevæge sig omkring i Afghanistan. Foto: DDG

Hårdt brug for minerydning

Danish Demining Group, som er tilknyttet Dansk Flygtningehjælp, har været aktiv i den humanitære minerydningsindsats i Afghanistan siden 1999. En donation fra A.P. Møller Fonden har betydet, at DDG kunne anskaffe to tysk-schweiziske minerydningsmaskiner af typen Mini MineWolf og MineWolf Bagger til minerydningsprojektet i Bagram-distriktet. Der er hårdt brug for maskinerne, for Afghanistan er et af verdens mest minerede lande. Mange miner stammer fra 1979-89, hvor Sovjetunionen invaderede landet. De blev lagt strategisk med optegnelser over beliggenhed og udstrækning, men i årene siden har mineudlægningen været tilfældig og udokumenteret.

Fælles for alle minerne er, at de er "levende" og kan bringes til eksplosion når som helst. Læg dertil ueksploderet ammunition fra mere end 30 års krig, og problemet taler sit eget tydelige sprog. Over hele Afghanistan ser man folk med skader. Unge mænd er særlig hårdt ramt, da de gerne arbejder i markerne og passer husdyrhold. Trods Danish Demining Groups og mange andre organisationers indsats er det stadig farligt at bevæge sig omkring i Afghanistan. 2012 talte 372 døde og sårede på grund af miner og ueksploderet ammunition i landet.

Hurtigt og sikkert

Minerydning er et omstændeligt arbejde, der fordrer forskellige rydningsteknikker. I svært fremkommelige bjergområder kan man eksempelvis kun bruge den farlige og mest tidskrævende metode: manuel minerydning. I andre områder kan man heldigvis indsætte mekanisk minerydning, som både er hurtigere og mere sikker for minerydderne.

MineWolf Bagger er bemandet fra et beskyttet cockpit og er særlig egnet til at rense jord i kuperet terræn. Foto: DDG MineWolf Bagger er bemandet fra et beskyttet cockpit og er særlig egnet til at rense jord i kuperet terræn. Foto: DDG

Både Mini MineWolf og MineWolf Bagger har været ideelle til minerydningen i Bagram-distriktet. Mini MineWolf er en fjernstyret pansret enhed med påmonterede overvågningskameraer specielt velegnet til at arbejde i plant terræn. Dens gravegitter og stålkløer pløjer ned i en dybde på 25 cm og detonerer de ødelæggende våben, efterhånden som maskinen kører frem. MineWolf Bagger er bemandet fra et beskyttet cockpit på maskinen i god afstand fra enhedens gravearm. Denne maskine er egnet til at rense jord i mere kuperet terræn.

Fra no-go zone til hverdagszone

Når Danish Demining Group går i gang med at rydde et område, bliver det beslaglagt og erklæret for "no-go zone" for lokalbefolkningen. Minefelterne bliver gennemgået to gange for at uskadeliggøre alle miner og ueksploderet ammunition. Efterfølgende gennemgår et manuelt rydningshold hele området for at være sikker på, at de mekaniske ryddere har fundet alt eksplosivt materiel.

Hver aften skal de mekaniske mineryddere til vedligeholdelse i et særligt indkøbt mobilt værksted. På grund af ørkenspredning flere steder i Bagram-distriktet skaber maskinerne store mængder støv under arbejdet, og det trænger ind i alle komponenter. Eksplosionerne tærer også hårdt på materiellet, og de nødvendige daglige eftersyn sikrer optimal drift og oppetid.

Som en del af minerydningsprojektet har DDG trænet folk fra lokalområdet i at blive mineryddere. Det tager typisk otte uger og følger International Mine Action Standards (IMAS). Derudover har Danish Demining Group et sæt Standard Operating Procedures, som alle, der er involveret i minerydningen, bliver udlært i. Sikkerhed er i højsædet, og fra det øjeblik, minerydderne står op om morgenen, til de er færdige med dagens arbejde, gælder helt faste arbejdsgange.

DDG gør en særlig oplysningsindsats over for børn, som lærer, at de ikke skal grave miner op eller lege med dem, men kontakte minerydderne. Foto: DDG DDG gør en særlig oplysningsindsats over for børn, som lærer, at de ikke skal grave miner op eller lege med dem, men kontakte minerydderne. Foto: DDG

Oplysning hånd i hånd med minerydning

Oplysningskampagner for lokalbefolkningen om farerne ved miner og ueksploderet ammunition er en integreret del af alle DDG's minerydningsprojekter. Der er over 50 forskellige typer miner og ammunition i jorden i Afghanistan, og børn som voksne lærer udseendet på dødbringende våben at kende via store tavler. Man gør en særlig indsats over for børn, som lærer, at de hverken skal grave genstandene op, undersøge dem eller lege med dem. I stedet skal de markere deres fund med en krans af sten og dernæst kontakte minerydderne.

Når minerydderne har overstået deres arbejde, giver man lokalbefolkningen jorden tilbage ved en særlig højtidelighed. Repræsentanter for landsbyerne får her overdraget et signeret certifikat fra DDG som bevis på, at området nu er minefrit. Som et sidste råd får lokalbefolkningen at vide, at de bør tage den ryddede jord i anvendelse straks. Det øverste frugtbare lag risikerer nemlig at blæse væk, efter at minerydderne har pløjet markerne igennem.

Tags

Sociale indsatser Sundhed