Minerydning i Vietnam

Dansk minerydningsindsats i Vietnam giver lokalbefolkningen jorden tilbage i en af landets mest minerede provinser

Danish Demining Group har siden 2013 arbejdet med at rydde ueksploderet ammunition i Quang Nam-provinsen i det centrale Vietnam. Foto: Ken Hermann

Vietnam er et af de lande i verden, der er mest forurenet af ueksploderet ammunition. Den ligger ved gangstier, tæt på skoler, i baghaver, i junglen og på landbrugsjord og udgør en stor fare for befolkningen. Det meste stammer fra Vietnamkrigen i 1960’erne og 1970’erne, og landets myndigheder anslår, at cirka 20 procent af landets totale areal er forurenet.

Ekstremt kontamineret
Danish Demining Group, Dansk Flygtningehjælps minerydningsenhed, har siden 2013 arbejdet med at rydde ueksploderet ammunition i Quang Nam-provinsen i det centrale Vietnam. "Det er den tredjemest kontaminerede provins i Vietnam, men ’tredjemest’ betyder stadig ekstremt kontamineret", siger Rune Bech Persson, Programme and Operations Coordinator med ansvar for Vietnam, som han netop har besøgt. I et af Quang Nams distrikter opdager rydningshold mindst to stykker ueksploderet ammunition i områder på kun 50 X 50 meter. "De er lige så farlige nu, som de var, da de blev kastet for over 50 år siden. Nogle af dem er endnu farligere".

Man har kun identificeret få miner i Vietnam, så Danish Demining Group fokuserer på at fjerne nogle af de enorme mængder ueksploderet ammunition. Rydningsindsatsen i Quang Nam-provinsen er muliggjort ved en donation fra den A.P. Møllerske Støttefond.

Mindre rydningshold tager rundt i provinsen og taler med de lokale om, hvor de farlige områder er. Foto: Ken Hermann
Når den ueksploderede ammunition er fundet, graves den forsigtigt fri. Foto: Ken Hermann
Krigsresterne forsynes med en detonator, så de kan blive sprængt. Foto: Ken Hermann
Kontrollerede sprængninger sker kun mellem klokken 13 og 15, så befolkningen ikke bliver skræmt. Foto: Ken Hermann
Vigtig landbrugsjord er ligesom befærdede steder højt prioriteret at få ryddet. Foto: Ken Hermann
Kapacitetsopbygning er et vigtigt mål i projektet, så lokale på længere sigt kan overtage arbejdet. Foto: Ken Hermann
Man forestiller sig, at de unge er mere oplyste, men i virkeligheden går vigtig viden tabt, efterhånden som krigsgenerationen dør,
Rune Bech Persson, Dansk Flygtningehjælp

Krigsgeneration kender farerne
Alle minerydningsorganisationer inklusive Danish Demining Group arbejder med helt standardiserede procedurer, der blev etableret i 1990’erne. Rydningsarbejdet starter med at få et overblik over de kontaminerede områder. Her tager et mindre hold ud til landsbyer i de pågældende distrikter og laver spørgeundersøgelser. "Holdet er i landsbyen to til fem dage. Især de ældre ved, hvor de farlige områder er, for de har levet tæt på dem i 50 år. De ved ofte, hvilke typer bomber der er faldet, og hvordan en såkaldt BLU3- og BLU61- eller klyngebombe ser ud". 

Befolkningen bliver undervist i at identificere og rapportere ueksploderet ammunition. Foto: Ken Hermann Befolkningen bliver undervist i at identificere og rapportere ueksploderet ammunition. Foto: Ken Hermann

De yngre generationer, derimod, kender ikke så meget til faren ved ueksploderet ammunition, da krigen for længst er overstået. "Man forestiller sig, at de unge er mere oplyste, men i virkeligheden går vigtig viden tabt, efterhånden som krigsgenerationen dør", siger Rune Bech Persson. 

En del af minerydningsindsatsen er derfor at undervise befolkningen i, hvordan man skal forholde sig til farlige fund, og hvordan ueksploderet ammunition ser ud. Hovedreglen er ikke at røre ved genstanden, men at rapportere fundet til Danish Demining Group. Hvis fundet ligger tæt på en skole, befærdede stier eller kritisk infrastruktur, garanterer organisationen, at et Explosive Ordnance Disposal-hold rykker ud inden for 72 timer og fjerner det.

En arbejdsintensiv proces
Det er ikke muligt at rydde hver eneste kvadratmeter jord med det samme, så man laver en meget nøje prioritering af de vigtigste områder. Det vil typisk være landbrugsjord og andre ofte anvendte arealer. Derefter går et Battle Area Clearance-hold i gang, hvor mandskab parvist søger med en Large Loop-metaldetektor, der kan spore metalgenstande i ned til fem meters dybde. Store 500 kilo tunge bomber kan eksempelvis ligge i denne dybde. Derefter går et grave- og sprængningshold i gang. 

Danish Demining Group arbejder tæt sammen med militæret, som blandt andet opbevarer de sprængstoffer, holdene bruger. Foto: Ken Hermann Danish Demining Group arbejder tæt sammen med militæret, som blandt andet opbevarer de sprængstoffer, holdene bruger. Foto: Ken Hermann

Forsigtigt graver de ueksploderede krigsrester fri og forsyner dem med en detonator, så de kan blive bragt til sprængning på stedet. Mandskab og lokalbefolkningen bliver i denne forbindelse evakueret til en sikker afstand, og der står altid en ambulance med livredder standby i tilfælde af ulykker. Som man aner, er det en meget arbejdsintensiv proces, der udføres med stor præcision og disciplin.

Efter aftale med myndighederne er det kun tilladt at sprænge ueksploderet ammunition mellem klokken 13.00 og 15.00 i Quang Nam, så folk er forberedte på de høje lyde. Mange har oplevet familiemedlemmer blive dræbt eller såret ved eksplosioner, så det er vigtigt at vide, at der er tale om kontrollerede sprængninger.

Danish Demining Group arbejder tæt sammen med militæret i Vietnam, som blandt andet opbevarer de sprængstoffer, holdene bruger under arbejdet. "Det er lidt usædvanligt for en humanitær organisation at samarbejde med militæret og træne dem op til internationale minerydningsstandarder. Men ligesom det i Danmark er forsvaret, der rydder ammunition, skal det vietnamesiske militær også kunne håndtere disse opgaver på længere sigt", forklarer Rune Bech Persson.

 Omkring 40 lokalt trænede vietnamesere er ansat i projektet i Quang Nam. Foto: Ken Hermann Omkring 40 lokalt trænede vietnamesere er ansat i projektet i Quang Nam. Foto: Ken Hermann

Dygtige lokale rydningshold
Projektet i Quang Nam-provinsen har to internationale ansatte, landedirektøren og en operationsmanager, mens de øvrige omkring 40 ansatte er lokalt trænede vietnamesere. Uddannelsesniveauet og arbejdsmoralen er meget høj, siger Rune Bech Persson. Holdene kan rydde 2.500 kvadratmeter om dagen. "Rydningsarbejdet er et vigtigt mål i sig selv, men det er kapacitetsopbygningen også. Vores langsigtede strategi er, at de lokale myndigheder skal kunne overtage arbejdet".

Når et område er helt ryddet og efterkontrolleret, afholder man en ceremoni, hvor landsbyen og jordejerne får overleveret deres nu sikre landbrugsjord.

Danish Demining Group har netop fået tildelt en Merit Award fra myndighederne, som Rune Bech Persson ser som en anerkendelse af arbejdet og organisationens evne til at opbygge tillidsfulde relationer til alle involverede parter.

Tags

Sociale indsatser Sundhed