Minerydning i Vietnam

Danish Demining Group har siden 2013 arbejdet med at rydde ueksploderet ammunition i Quang Nam-provinsen i det centrale Vietnam. Foto: Ken Hermann

Vietnam er et af de lande i verden, der er mest forurenet af ueksploderet ammunition. Dansk Flygtningehjælps mineudrydningsenhed ’Danish Demining Group’ (DDG) har siden 2013 arbejdet med at rydde Quang Nam-provinsen i det centrale Vietnam.

Udover rydningsarbejdet indebærer en del af indsatsen også at oplyse og undervise befolkningen i farerne ved ueksploderet ammunition, og hvordan man forholder sig til farlige fund. Det er ikke muligt at rydde hver kvadratmeter med det samme, og derfor prioriterer man de vigtigste steder, såsom landbrugsjord og andre ofte anvendte arealer. Når et område er ryddet og efterkontrolleret, får landsbyen og jordejerne deres sikre landbrugsjord tilbage.

Rydningsarbejdet er et mål i sig selv for DGG, men den langsigtede strategi er, at de lokale myndigheder skal kunne overtage arbejdet.

Tags

Sociale indsatser Sundhed