Minerydning i Vietnam

Danish Demining Group har siden 2013 arbejdet med at rydde ueksploderet ammunition i Quang Nam-provinsen i det centrale Vietnam. Foto: Ken Hermann

Vietnam er et af de lande i verden, der er mest forurenet af ueksploderet ammunition. Dansk Flygtningehjælps mineudrydningsenhed ’Danish Demining Group’ (DDG) har siden 2013 arbejdet med at rydde Quang Nam-provinsen i det centrale Vietnam.

Udover rydningsarbejdet indebærer en del af indsatsen også at oplyse og undervise befolkningen i farerne ved ueksploderet ammunition, og hvordan man forholder sig til farlige fund. Det er ikke muligt at rydde hver kvadratmeter med det samme, og derfor prioriterer man de vigtigste steder, såsom landbrugsjord og andre ofte anvendte arealer. Når et område er ryddet og efterkontrolleret, får landsbyen og jordejerne deres sikre landbrugsjord tilbage.

Rydningsarbejdet er et mål i sig selv for DGG, men den langsigtede strategi er, at de lokale myndigheder skal kunne overtage arbejdet.

FAKTA

PROJEKT: Mine- og ammunitionsrydning i Vietnam
STED: Quang Nam-provinsen
PERIODE: 2017-2018
BEVILLINGSHAVER: Dansk Flygtningehjælp
STØTTE: 7 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Tidligere har A.P. Møller Fonden støttet Dansk Flygtningehjælps minerydningsarbejde i Vietnam og Afghanistan med 10 mio. kr. og 12,6 mio. kr. samt 18,4 mio. kr. til Folkekirkens Nødhjælps minerydning i Angola
SE MERE: Danish Demining Group  og Dansk Flygtningehjælp

SE LIGNENDE PROJEKTER
Minerydning i Afghanistan