Evalueringer

Grundige eksterne evalueringer af støttede projekter er en central del af Det sociale initiativ. Målet er, at den udviklede viden kan danne basis for videre handling – i den støttede organisation og bredere i konteksten. Fonden dikterer derfor heller ikke bestemte evalueringsmetoder, men bistår med evalueringsfaglig støtte i dialogen med den eksterne evaluator. Vi har her samlet slutevalueringer, midtvejsevalueringer og statusnotater fra støttede projekter inden for alle fokusområder, og flere kommer løbende til.