Kontakt

Spørgsmål og sparring før ansøgning
Opklarende spørgsmål kan stilles på mail, hvis ikke svaret findes på siden Sådan søges Fonden

Vi giver i nogle tilfælde feedback på ansøgninger, der er målrettet Fondens fokusområder. Send en forespørgsel på mail, og så vender vi tilbage.

Dialog med fonden forudsætter, at ansøgningen bygger på en grundig orientering i den information, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Ramme for dialog
Dialog med Fonden skal sikre en saglig behandling af ansøgers idé, hvor de gode muligheder står klart frem, og alle relevante oplysninger er på plads. Der er naturligvis ingen garanti for, at en dialog med sekretariatet efterfølgende medfører tilsagn fra Fondens bestyrelse.

Det er afgørende, at idéen har rodfæstelse og 100 % ejerskab hos ansøgeren. Vi anbefaler derfor, at ansøger selv skriver ansøgningen.

Fra fondens side stilles der ikke krav eller ønsker til et bestemt indhold, og vi fraråder, at ansøgningens bærende dele ”tilpasses” Fondens programmer.

Vi henviser til, at der fortsat kan søges støtte uden for rammerne af Den A.P. Møllerske Støttefonds øremærkede sociale initiativ hos A.P. Møller Fonden.