Kontakt

Spørgsmål og sparring før ansøgning
Ansøgere er velkomne til at tage kontakt til Fonden i forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning. Fondens fondsrådgivere står til rådighed for spørgsmål, råd og vejledning.

Dialogen med Fonden forudsætter, at projektidéen bygger på en grundig orientering i den information, der er tilgængelig om det sociale område

Generelle henvendelser
Henvendelser vedrørende ansøgningsportalen bedes rettet til kontakt@apmollerfonde.dk

Tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen bedes rettet til support@grantone.dk