Spørgsmål og sparring før ansøgning
Ansøgere er velkomne til at tage kontakt til Fonden i forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning. Fondens fondsrådgivere står til rådighed for spørgsmål, råd og vejledning.

Dialogen med Fonden forudsætter, at projektidéen bygger på en grundig orientering i den information, der er tilgængelig om det sociale område.

Generelle henvendelser
Henvendelser vedrørende ansøgningsportalen bedes rettet til kontakt@apmollerfonde.dk

Tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen bedes rettet til support@grant.nu

Kontakt

Mads Thuneberg, fondsrådgiver
29 35 09 35
mads.thuneberg@apmollerfonde.dk

Maia Lindstrøm, fondsrådgiver
33 63 34 44
maia.lindstrom@apmollerfonde.dk

Hans Kristian Kristensen, sekretariatsleder
40 25 11 64
hanskristian.kristensen@apmollerfonde.dk