Socialt udsatte borgere og frivillighed

Særligt fokus på forebyggende indsatser for borgere på kanten af udsathed, unge der tabes af uddannelsessystemet, samt indsatser der skal fremme frivilligt arbejde.

Fonden støtter indsatser inden for det sociale område bredt og lægger vægt på, at indsatser støtter den enkelte borger gennem hjælp til selvhjælp. Der kan for eksempel søges om støtte til indsatser med fokus på den enkelte borgers livsmestring og/eller livskvalitet.

Fondens overordnede fokus er på livsmestring, uddannelse og beskæftigelse for udsatte borgere, samt at bryde negativ social arv hos børn og unge. Der er inden for den ramme et særligt fokus på forebyggende indsatser for borgere på kanten af udsathed, unge der tabes af uddannelsessystemet, samt indsatser der skal fremme frivilligt arbejde.

Med afsæt i stifters vilje og den A.P. Møllerske virksomhedsånd prioriterer Fonden projekter, der støtter den enkelte, så vedkommende kan leve et selvstændigt liv båret af dygtighed, arbejdsomhed og initiativ.

Mange gode projekter gror nedefra.  Fondens udgangspunkt i forhold til projekter på det sociale område er, at de mennesker og organisationer, der til daglig arbejder med socialt udsatte borgere, er de bedste til at vurdere, hvor der er behov for en forstærket indsats, og hvilken indsats der er behov for.

ANSØGNINGSPORTAL

ANSØG DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND

Bemærk, at Fonden ikke yder støtte til enkeltpersoner.