ADHD-foreningen

Elever med ADHD+ rustes på mestringskurser

Bevillingsmodtager: ADHD-foreningen
Periode: 2020-2022
Beløb: 1.911.000 kr.
Støtte fra anden side: Handelsgymnasiet i Aarhus og SOSU-Skolen FHVK (Fredericia, Horsens, Vejle og Kolding) 91.000 kr.
Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse

Elever med ADHD er svære at støtte og fastholde i uddannelse. 81 % af unge med ADHD fuldfører ikke en uddannelse, og som voksne står 67 % uden job. Mange har også anden psykisk sygdom og misbrug, samlet betegnes det ADHD+.

ADHD-foreningen, Handelsgymnasiet i Aarhus og SOSU-skolen FHVK ønsker i et toårigt pilotprojekt at udvikle mestringskurser, der giver unge med ADHD+ bedre mulighed for at gennemføre deres uddannelse. Sideløbende sker en opkvalificering af uddannelsernes støttelærere og koordinatorer.

I projektet indgår 32 unge med ADHD+, seks støttelærere og to koordinatorer, og de unge undervises på fire kurser af 10 × 2 timers varighed. Succeskriterierne er, at 75 % af dem bliver bedre rustede til at fastholde og gennemføre deres uddannelse, og at 75 % af støttelærerne skal være bedre til at støtte og fastholde eleverne på uddannelsen.

På kurserne vil eleverne arbejde med at udvikle sociale kompetencer, så de bedre kan indgå i gruppearbejde og skolens sociale fællesskaber. Støttelærerne skal opnå større viden om målgruppen, og hvordan den kan hjælpes. Efter projektet har skolerne forpligtet sig til at udbrede metoden internt ved sidemandsoplæring.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ