Assens Kommune

Helhedsorienteret indsats har styrket familiers bæredygtighed

Bevillingsmodtager: Assens Kommune
Periode: 2017-2020
Beløb: 9.286.000
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

I projekt ”Job og Familie – alle borgere er en del af vores fællesskab” fik udsatte familier intensiv hjælp i en tværfaglig, helhedsorienteret familieindsats. Der var fokus på sammenhæng og opbygning af tillid, så familierne selv kunne komme på banen og tydeliggøre, hvor der var brug for støtte.

Projektet omfattede 50 udsatte familier med 72 voksne og 89 børn. Slutevalueringen fra Deloitte viser:

  • 45 % af børnesagerne har kunnet lukkes, da familien nu trives.
  • 44 % af forældrene er i beskæftigelse, heraf er 22 fuldt selvforsørgende.
  • 23 % af de voksne og 19 % af børnene har målbart øget trivsel.

Der blev arbejdet målrettet med virksomhedsrettede indsatser, og evalueringen viser en sammenhæng, hvor bedring af forældrenes evne til at forsørge familien fører til mindre behov for hjælp til børnene. Evaluator fremhæver, at hjælp til selvhjælp derfor bør prioriteres fremover i helhedsorienterede familieindsatser.

Deloitte vurderer ud fra et fagligt skøn, at indsatsen har medført en omkostningsbesparelse på 4,9 mio. kr. allerede i projektperioden. Det udgør 56 % af investeringen, og en positiv business case ventes efter tre år. Dette med forbehold for, at det er svært at sætte tal på værdien af forebyggende tiltag. Assens Kommune implementerer nu projektets model i driften.

Læs artikel om projektet

Se evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ