Job og familie

Assens Kommune har skabt positiv udvikling for udsatte familier ved at samle sagsforløb ét sted og støtte hele familien

48 % af børnene i projekt 'Job og familie' har flyttet sig positivt i forhold til familie, sundhed, skole og læring, viser en evaluering. Modelfoto: Colourbox.dk

Borgere på kanten af samfundet bevæger sig ofte længere og længere væk fra et liv, hvor de kan forsørge sig selv og deres familie. Men ikke i Assens Kommune, der efter tre år med projekt ’Job og familie’ har flyttet næsten hver anden voksen i arbejde og generelt øget familiernes trivsel. Det viser den afsluttende evaluering fra Deloitte.

Nøglen til kommunens succes er et blik for hele familiens samlede livssituation. 50 familier – 72 voksne og 89 børn og unge – har afsluttet projekt ’Job og familie’, og alle har fået hjælp og støtte fra et tværfagligt team, der har skabt én helhedsorienteret proces og én fælles handleplan. De udsatte familier mødte dermed en sammenhængende offentlig sektor, hvilket har bidraget til en meget høj grad af tillid mellem sagsbehandler og borger.

Det frugtbare samarbejde har bragt forældrene i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet og gjort dem mindre afhængige af kommunens sikkerhedsnet og understøttelse. Samtidig oplever både børn og voksne bedre trivsel.

Forældre i arbejde flytter hele familien
Ved opstart i projektet var tre ud af fire voksne på offentlig forsørgelse og havde været uden fast arbejde i flere år. Alligevel lykkedes det næsten halvdelen af deltagerne (44 %) at blive selvforsørgende eller få lønnede timer i projektperioden. 22 % kunne ved afslutning af projektet forsørge sig selv, og samlet set kom over halvdelen (56 %) tættere på arbejdsmarkedet, mens knap hver fjerde fik bedre trivsel, og 43 % opnåede øget livsmestring.

En tydelig tendens i projektet er, at hele familien får det bedre, når forældre får hjælp til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Modelfoto: Colourbox.dk

Men ikke kun de voksne fik det bedre. Evalueringen viser en tydelig tendens til, at hele familien får det bedre, når mor eller far trives. En central læring er derfor også, at sagsbehandlere ikke skal vente med at tænke beskæftigelse. Hjælper man forældrene, hjælper man børnene.

Gode erfaringer med hjælp til selvhjælp
’Job og familie’ bygger videre på projekt ’Hel familie’, der i perioden 2014-2016 viste, at en helhedsorienteret sagsbehandling gør en forskel for kommunens udsatte familier. Økonomisk set er projektet også en succes, da den kommunale omkostningsbesparelse er på 4,9 millioner kr. Metoden er derfor blevet forankret i kommunen.

Med fokus på familiens samlede livsmestring og hjælp til selvhjælp understøtter projektet Den A.P. Møllerske Støttefonds begreb om den bæredygtige familie og nødvendigheden af helhedsorienterede sagsforløb. Fonden har derfor prioriteret projektet inden for fokusområdet Udsatte familiers bæredygtighed.

FAKTA

PROJEKT: Job og familie
ORGANISATION: Assens Kommune
OMFANG: 50 familier
PERIODE: 2017-2020
STØTTE: 9,3 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 9,2 mio. kr.
SE MERE: Evaluering af projekt Job og familie

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ