Assens Kommune

Assens Kommune har skabt positiv udvikling for udsatte familier ved at samle sagsforløb ét sted og støtte hele familien

48 % af børnene i projekt 'Job og familie' har flyttet sig positivt i forhold til familie, sundhed, skole og læring, viser en evaluering. Modelfoto: Colourbox.dk

Borgere på kanten af samfundet bevæger sig ofte længere og længere væk fra et liv, hvor de kan forsørge sig selv og deres familie. Men ikke i Assens Kommune, der efter tre år med projekt ’Job og familie’ har flyttet næsten hver anden voksen i arbejde og generelt øget familiernes trivsel. Det viser den afsluttende evaluering fra Deloitte.

Fælles familieperspektiv
Nøglen til kommunens succes er et blik for familiens samlede livssituation. Hele familien skal på fode igen, ikke kun den enkelte. 

50 familier – 72 voksne og 89 børn og unge – har afsluttet projekt ’Job og familie’, og alle har fået hjælp og støtte fra et tværfagligt team, der har skabt én helhedsorienteret proces og én fælles handleplan. De udsatte familier mødte dermed en sammenhængende offentlig sektor, hvilket har bidraget til en meget høj grad af tillid mellem sagsbehandler og borger.

Det frugtbare samarbejde har bragt forældrene i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet og gjort dem mindre afhængige af kommunens sikkerhedsnet og understøttelse. Samtidig oplever både børn og voksne bedre trivsel.

Forældre i arbejde flytter hele familien
Ved opstart i projektet var tre ud af fire voksne på offentlig forsørgelse og havde været uden fast arbejde i flere år. Alligevel lykkedes det næsten halvdelen af deltagerne (44 %) at blive selvforsørgende eller få lønnede timer i projektperioden. 22 % kunne ved afslutning af projektet forsørge sig selv, og samlet set kom over halvdelen (56 %) tættere på arbejdsmarkedet, mens knap hver fjerde fik bedre trivsel, og 43 % opnåede øget livsmestring.

En tydelig tendens i projektet er, at hele familien får det bedre, når forældre får hjælp til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Modelfoto: Colourbox.dk En tydelig tendens i projektet er, at hele familien får det bedre, når forældre får hjælp til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Modelfoto: Colourbox.dk

Men ikke kun de voksne fik det bedre. Evalueringen viser nemlig en tydelig tendens til, at hele familien får det bedre, når mor eller far trives. Som det lyder fra en deltager: ”Det er en fed fornemmelse at komme hjem og være naturlig træt – det giver energi til at hjælpe andre.” En central læring er derfor også, at sagsbehandlere ikke skal vente med at tænke beskæftigelse. Hjælper man forældrene, hjælper man børnene.

Den afsmittende effekt viser sig bl.a. ved, at det gennemsnitlige antal indsatser pr. barn falder i tiden efter, at mor eller far er kommet i job. Knap hver anden børnesag er lukket (45 %) i projektperioden, og andelen af børn med ingen eller kun lette problemer er steget med 35 % til 70 %. Bliver mor eller far på offentlig forsørgelse, stiger tallet kun med 13 %.

Tallene er meget overbevisende: 48 % af børnene har flyttet sig positivt i forhold til familie, sundhed, skole og læring, og hvert femte barn har opnået øget trivsel.

Gode erfaringer med hjælp til selvhjælp
’Job og familie’ bygger videre på projekt ’Hel familie’, der i perioden 2014-2016 viste, at en helhedsorienteret sagsbehandling gør en forskel for kommunens udsatte familier. Og tager man de økonomiske briller på, er projektet også en succes. Den kommunale omkostningsbesparelse er på 4,9 millioner kr. Metoden er derfor blevet forankret i kommunen.

Med fokus på familiens samlede livsmestring og hjælp til selvhjælp understøtter projektet Støttefondens begreb om den bæredygtige familie og nødvendigheden af helhedsorienterede sagsforløb. Fonden har derfor prioriteret projektet inden for fokusområdet 'Udsatte familiers bæredygtighed'.

Tags

Socialindsatsen