Fritidsjob gavner hele familien

Ny rapport om betydningen af udsatte unges fritidsjob viser, at der er gevinster for familien som helhed

Foto fra fritidsjobindsats i den boligsociale helhedsplan i Svendborg: Jørgen Poulsen

Det er kendt viden, at trivsel og selvværd, forebyggelse af kriminalitet, bedre læring og skolegang på sigt. Men hvad betyder det for familien som helhed, at de unge får fritidsjob?

En undersøgelse foretaget af LG Insight viser, at forældrene får øget kendskab til det danske arbejdsmarked og dermed ser nye karriereveje for deres børn, og i nogle tilfælde også ser nye muligheder for deres egen jobsøgning. Særligt for forældre, der er nye i Danmark, giver fritidsjobindsatser ny tro på fremtiden for deres børn, både dem som er i fritidsjobindsats og søskende. Ofte baner de unges fritidsjob vejen for søskende, så flere i familien kommer i fritidsjob. Indsatserne giver øget trivsel i familierne, når de unge er i job og dermed udvikler mere ansvarlighed og modenhed og hjælper mere til hjemme.

Se rapport: Betydning af udsatte unges fritidsjob – set i familieperspektiv

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ