Bagsværd Observationshjem

Sociale mursten til udsatte familier

Bevillingsmodtager: Livsværk, Bagsværd Observationshjem
Periode: 2019-2022
Beløb: 13.500.000 kr.
Egenfinansiering: 20.000.000 kr.
Anden støtte: 20.000.000 kr., Realdania
Fokusområde: Socialt byggeri med målbar effekt

Den ældre villa, som renoveres og får en større tilbygning. Foto: Bagsværd Observationshjem

Bagsværd Observationshjem sikrer en tidlig indgriben i udsatte børns liv og arbejder forebyggende med familien, hvor det er muligt. Op mod 50 børn i alderen 0-10 år har årligt deres hverdag på hjemmet i 3-6 måneder. Nogle har ophold med deres familier, andre uden. Der er behov for nye fysiske rammer, som bedre understøtter det socialfaglige arbejde. De skal virke hjemlige, fremme tryghed og fysisk-motorisk udvikling, ligesom personalet skal kunne hjælpe på en naturlig måde. En skræddersyet arkitektonisk løsning skal understøtte et kvalitetsløft:

  • Andel af børn og forældre, der oplever tryghed og hjemlige rammer stiger med 25 %
  • Antallet af børn, der oplever dårlig søvn, falder med 45 %
  • Antallet af familier med bedre tilknytning stiger med 20 %
  • Antallet af konflikter mellem beboerne reduceres med 35 %
  • Alle børn skal være motorisk og kognitivt bedre rustet efter opholdet

Der er i dag utidssvarende rammer i en ældre villa på 450 m2 med tilhørende pavillon, hvor børn må dele værelser, og hvor familierne bor i små rum uden eget bad og køkken. Uro, manglende udfoldelsesmuligheder og institutionspræg hæmmer støtten til familierne. Der skal etableres en ny tilbygning, ligesom villaen renoveres og nyindrettes. Tilbygningen strækker sig over 1.250 m2.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ