Empower4U og DRØMMEJOB – fra udsat anbragt til egen tilværelse, fase 3

Videreudvikling af indsatser, der styrker tidligere anbragte unge

Foto fra Børnehjælpsdagens film om ‘Drømmejob’

Bevillingsmodtager: Foreningen Børnehjælpsdagen
Periode: 2021-2022
Beløb: 1.040.000 kr.
Egenfinansiering: 411.255 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Børnehjælpsdagen har med støtte fra Fonden tidligere udviklet indsatserne ’Empower4U’ og ’Drømmejob’, der styrker tidligere anbragte unge mentalt og hjælper dem i job eller uddannelse. Indsatserne har vist gode resultater.

’Drømmejob’-indsatsen rummer dog potentiale til bedre resultater, hvis indsatsen systematiseres, og indarbejder den veldokumenterede metode RENEW (Rehabilitation for Empowerment, Natural Supports, Education and Work). Endvidere skal konceptet skærpes, så de to indsatser integreres bedre i et helhedsorienteret efterværn baseret på frivillighed.

I et samarbejde mellem Børnehjælpsdagen og Kolding Kommune bliver ’Drømmejob’-modulet færdigudviklet og tilbudt til 48 unge i foråret 2021 med en målsætning om, at minimum 75 % af dem kommer i uddannelse eller i arbejde.

Læs om første faser af EMPOWER4U og DRØMMEJOB

Læs evalueringsrapport om EMPOWER4U og DRØMMEJOB fase 3

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ