Boligselskabet Sjælland Roskilde

Jobplaneten Roskilde – indsats med gode resultater udbredes

Foto: Video om Jobplaneten

Bevillingsmodtager: Boligselskabet Sjælland
Periode: 2021-2025
Beløb: 5.181.000 kr.
Egenfinansiering: 1.054.000 kr.
Anden støtte: 500.000 kr., Roskilde Kommune
Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob eller iværksætteri

De positive erfaringer fra projektet ‘Fra fritidsjob til faglært’, som Fonden tidligere har støttet i Køge og Greve, videreudvikler og udbreder Boligselskabet Sjælland nu til Roskilde Kommune, hvor behovet for hjælp til udsatte unge er stort. Boligselskabet administrerer tre udsatte boligområder i Roskilde med 5.500 beboere, knapt 20 % er under 18 år. I det fireårige projekt samarbejder boligselskabet, kommunen, erhvervslivet og erhvervsskoler om at sikre fritidsjob, praktikpladser og lærepladser til de unge. Til forskel fra projektet i Køge og Greve vil der i Roskilde være skarpere fokus på at opnå ustøttede fritidsjobs.

Det overordnede mål er, at søgningen til ungdomsuddannelser fra Roskildes udsatte boligområder løftes med 5,5 procentpoint til landsgennemsnittet på 42 %, og at uddannelses- og beskæftigelsesgraden stiger med 10 procentpoint.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ