Boligselskabet Sjælland

Unge kommer i lommepenge- eller fritidsjob i Greve og Køge

Bevillingsmodtager: Boligselskabet Sjælland
Periode: 2019-2022
Beløb: 8.691.000 kr.
Egenfinansiering: 1.487.500 kr.
Støtte fra anden side: Køge Kommune 575.000 kr.
Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Fritidsjob giver udsatte unge en chance for at lære arbejdsmarkedet at kende og kan introducere dem til fag og uddannelser, de normalt ikke ville orientere sig imod. Boligselskabet Sjælland vil pilotteste, om fritidsjob kan fungere som springbræt til en erhvervsfaglig uddannelse.

Foto: EUC Sjælland

Målgruppen er unge, der bor i Greve og Køge Kommuners udsatte boligområder. Her har ca. 25 % af de unge grundskolen som højeste uddannelse, alt imens erhvervslivet hungrer efter faglærte. Projektet aktiverer forældre, skoler, vejledere, virksomheder og erhvervsskolen EUC Sjælland for at sikre fritidsjob, praktikpladser og mentorforløb til de unge. Minimum 1.064 unge indgår i projektet, og mindst 264 unge skal opnå trænings- eller fritidsjob. Det er også målet, at optaget på erhvervsuddannelser stiger med op til 30 % i boligområderne.

Første statusnotat fra SocialRespons viser, at 169 unge allerede er kommet i lommepenge- eller fritidsjob i 2019, langt over forventning. Succesen skyldes bl.a. de unges positive omtaler af indsatsen, der spreder sig som ringe i vandet, men også at projektet tapper ind i allerede eksisterende netværk og samarbejder. Det opleves, at projektet ‘kommer med et reelt problem’, som mange aktører er interesserede i at diskutere løsninger på ud fra hver deres perspektiver. Ligeledes forklares medgangen med en stor fleksibilitet i opgaveløsningen, hvor fokus er på at se og udnytte nye muligheder.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ