Helhedsorienteret fritidsjobindsats i Svendborg

Unge fastholder og udvikler sig positivt i fritidsjob

Foto: Gregers Kirdorf/Domea.dk

Bevillingsmodtager: Den boligsociale helhedsplan i Svendborg
Periode: 2018-2021
Beløb: 3.810.000 kr.
Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Jægermarken og Skovparken er to udsatte boligområder i Svendborg, hvor mange unge har svært ved at bryde den negative sociale arv. Der er gode erfaringer med at hjælpe de unge i fritidsjob, og den boligsociale helhedsplan i Svendborg vil nu i et fireårigt projekt gennemføre en systematiseret og skræddersyet fritidsjobindsats for udsatte unge.
Midtvejsevalueringen fra LG Insight viser gode takter: Alle de 65 unge, som foreløbig er visiteret til projektet, er kommet i fritidsjob, og 81 % af dem har fastholdt det i mindst 6 måneder. Samtidig har 85 % af dem udviklet sig positivt.

I indsatsen får de unge håndholdt hjælp til at søge og fastholde et fritidsjob, og det kan være vejen til en bedre livsbane: Der er stærk dokumentation for, at fritidsjob styrker evnen til at klare en uddannelse. Som en del af projektet videreudvikles desuden en jobbank, som tilbyder virksomheder en nem adgang til at rekruttere de unge.

Indsatsen udføres i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, skoler, erhvervsuddannelser og uddannelsesvejledningen. Målet er, at 198 unge skal få et fritidsjob i løbet af den fireårige projektperiode. LG Insight evaluerer og måler også på, hvorvidt de unge udvikler sig positivt, bliver uddannelsesparate og påbegynder en ungdomsuddannelse. Hvis indsatsen har en positiv effekt, vil den blive udbredt til resten af Svendborg Kommune.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ