Cabi

Virksomhedsindsats skal få udsatte på Lolland-Falster i arbejde

Foto: Colourbox.dk

Bevillingsmodtagere: Cabi, Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland, 3F Lolland, LG Insight samt Lolland og Guldborgsund Kommune
Periode: 2018-2021
Beløb: 21.130.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Lolland-Falster har god vækst, og der er begyndende mangel på arbejdskraft, ligesom bl.a. det kommende byggeri af Storstrømsbroen og Femern Bælt-forbindelsen forventes at øge presset. Samtidig er der 2.600 udsatte ledige i området, hvoraf en del kunne bidrage på arbejdsmarkedet. Den virksomhedsdrevne beskæftigelsesindsats ’Rekruttering fra kanten’ udnytter dette potentiale og skal gennem nye metoder og samarbejdskonstellationer få 850 udsatte borgere på Lolland-Falster i beskæftigelse.

400 virksomheder skal indgå i og være medskabere af projektet. Et centralt greb er at omlægge rekrutteringspraksissen hos virksomheder i området. Ved at tænke i arbejdsopgaver frem for stillinger åbnes der for, at der kan rekrutteres borgere fra kanten af samfundet, som målrettet trænes til den konkrete opgaveløsning. Indsatsen skal hermed være med til at fremme et rummeligt arbejdsmarked og samtidig imødekomme det stigende behov for arbejdskraft.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Cabi, Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland, 3F, LG Insight samt Lolland og Guldborgsund Kommune. Hvis projektet viser de forventede resultater, vil det blive forankret hos Business Lolland-Falster samt Lolland og Guldborgsund Kommune.

Projektet følges tæt af VIVE, der blandt andet skal undersøge indsatsens beskæftigelseseffekt for de deltagende borgere samt virksomhedernes gevinst ved at inkludere de udsatte grupper på arbejdspladsen. Midtvejsevalueringen viser lovende takter, hvor ca. 15 % er kommet i lønnede timer, men evaluator giver også en række anbefalinger. Den sociale støtte skal styrkes, og virksomhedernes ejerskab skal øges, ligesom der generelt skal mere kul på indsatsen, så projektet når sine mål.

Læs artikel om projektet

Læs den afsluttende evaluering

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ