Coop Crew – Når fritid bli’r til fremtid

Masser af fritidsjob på vej – 23 ungdomsskoler og fakta i samarbejde

Foto: Coop

Bevillingsmodtager: Ungdomsskoleforeningen
Periode: 2019-2025
Beløb: 27.608.000 kr.
Egenfinansiering: 592.335 kr.
Støtte fra anden side: 23 ungdomsskoler 8.564.607 kr., fakta 987.250 kr.
Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Ungdomsskolecentret i Gladsaxe og discountkæden fakta har i en årrække haft et frugtbart samarbejde om at introducere 10.-klasseselever til detailbranchen gennem et uddannelsesforløb. Ungdomsskoleforeningen ønsker nu i samarbejde med fakta at udrulle konceptet til 23 kommunale ungdomsskoler med indsatsen ’Coop Crew – Når fritid bli’r til fremtid’. 3.776 udsatte unge skal deltage i undervisningsforløbet, og forventningen er, at minimum halvdelen får et fritidsjob. Mange af disse vil forventeligt være i fakta, men uddannelsen kvalificerer også til fritidsjob i andre butikker. En medarbejder fra ungdomsskolen støtter efterfølgende de unge i at passe jobbet.

Parterne forankrer indsatsen efter den seksårige projektperiode. Evalueringen vil belyse effekten på de unges uddannelsesparathed samt tilknytning til job og uddannelse på længere sigt. Det undersøges også, om fritidsjobbene styrker faktas rekruttering af medarbejdere.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ