Meningsfulde fællesskaber på Dybbøl Efterskole

Nybyggeri skal understøtte bedre måltidskultur og livsduelighed

Foto: Dybbøl Efterskole

Bevillingsmodtager: Dybbøl Efterskole
Periode: 2020-2022
Beløb: 14.900.000 kr.
Egenfinansiering: 10.371.988 kr.
Anden støtte: 1.200.000 kr. søges hos andre fonde
Fokusområde: Socialt byggeri med effekt

Dybbøl Efterskole huser hvert år 85 unge, der alle har særlige udfordringer. De unge får almindelig undervisning, men også omfattende støtte til at udvikle sociale kompetencer.

Skolen ønsker at øge sit fokus på mad og måltider og har behov for en ny spisesal og et bedre køkken. Gennem en stærkere måltidskultur skal de unge lære om sund kost – og om hensyn til det fælles, respekt for andre, ansvarlighed og taknemmelighed. Målene er bl.a., at 50 % færre bliver urolige og stressede af spisesituationen, at 15 % flere skal forbinde måltiderne med ro og fællesskab, og at køkkenpersonalet får 50 % mere tid med eleverne.

Skolen vil ansætte flere lærerkræfter, udvikle køkkenpersonalet og formulere en strategi for, hvordan kost og sundhed integreres i skolens samlede praksis. Resultaterne evalueres og videreformidles.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ