Meningsfulde fællesskaber på Dybbøl Efterskole

Ny uddannelse med natur og dyr i centrum.

Foto: Elleslettegård

Bevillingsmodtager: Elleslettegård
Periode: 2019-2021
Beløb: 200.000 kr.
Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge

Elleslettegård i Vedbæk tilbyder forløb til unge i alderen 16-25 år, som har brug for særlige rammer for at gennemføre en uddannelse. Det kan være unge med udviklingshæmning, handicap, psykisk sårbarhed eller andre udfordringer. Fonden har støttet opbygningen af en ny linje med fokus på natur og dyr, hvor der har været behov for midler til materialer, maskiner og værktøj. Sigtet er, at de unge får kompetencer inden for naturpleje, jordbrug, håndværk og dyrepasning. I alt har 23 unge som planlagt været tilknyttet linjen i løbet af de første to år, og en evaluering viser, at resultaterne er gode.

De unge får personlige succesoplevelser ved omgangen med heste, alpakaer og kaniner, og de oplever øget selvværd og handlekraft, når de f.eks. lærer at opsætte hegn eller bruge maskiner. Det giver dem mere overskud til også at klare dansk og matematik. Ni har pr. januar 2021 opnået ansættelse i beskyttet beskæftigelse på gården efter endt forløb, og fem har indtil videre været i praktikker på eksterne virksomheder. COVID-19 har forsinket de eksterne praktikker noget, så syv afventer stadig.

Skolen har oplevet stor tilfredshed med uddannelsen og har nu venteliste til den nye linje, som videreføres.

Se evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ