Meningsfulde fællesskaber på Dybbøl Efterskole

Energi til et godt liv med fritidsjob og uddannelse

Foto: Colourbox.dk

Bevillingsmodtager: Esbjerg Kommune
Periode: 2020-2024
Beløb: 7.725.000 kr.
Egenfinansiering: 1.948.226 kr.
Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Esbjerg Kommune er blandt den fjerdedel af landets kommuner, hvor flest udsatte unge i alderen 18-24 år er uden job eller uddannelse. Kommunen ønsker en forebyggende indsats, så de unge kan udvikle en arbejdsidentitet og får støtte til at løse deres udfordringer.

Det fireårige projekt ”Energi til mere” retter sig specifikt mod unge fra 8. og 9. klasse på fire særligt motiverede skoler i Esbjerg by og Ribe og generelt mod unge i alderen 16-18 år, som er ledige og faldet fra deres ungdomsuddannelser. I alt 568 unge tilbydes en indsats, der skal hjælpe dem i fritidsjob/job og øge deres trivsel. Målene er bl.a., at 75 % kommer i fritidsjob/job og fastholder det i mindst ½ år, og at 80-90 % opnår en øget motivation for uddannelse og job.

Metoden bygger på etablering af virksomhedsnetværk, erhvervsrettede forløb på skolerne, håndholdte vejledningsforløb og mentorstøtte. Projektet evalueres, og metoden vil blive forankret og udbredt, hvis målene opnås.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ