Odense Kommune

Tværgående støtte og tidlig indsats for udsatte gravide

Foto: Colourbox

Bevillingsmodtager: Odense Kommune
Periode: 2017-2022
Beløb: 19.600.000 kr.
Egenfinansiering: 5.233.575 kr.
Støtte fra anden side: Odense Universitetshospital og Region Syddanmark 6.660.222 kr., VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 499.200 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

Odense Kommune vil afprøve en indsats, der skal give udsatte gravide ekstra støtte og sikre, at deres børn får den bedste start på livet. Indsatsen er en overbygning på de eksisterende kommunale og regionale støttetilbud og gennemføres i samarbejde med Odense Universitetshospital.

Projektet har især fokus på at optimere den tværfaglige og tværsektorielle koordinering, så der sikres en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, tilpasset den enkelte familie. Et bærende element er, at familierne tilknyttes en fast følgeperson, frem til barnet når skolealderen. Dette skal bl.a. være med til at binde de forskellige støttetilbud sammen og sikre stabilitet i de enkelte familiers liv. Indsatsen omfatter 480 gravide og deres børn.

Projektet tilknyttes følgeforskning, som skal dokumentere effekterne. Hvis projektet viser tilstrækkeligt positive resultater, gøres indsatsen permanent.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ