Fonden for Socialt Ansvar

Frivillige bygger bro mellem skole og forældre

Foto: Bydelsmødre / Fonden for Socialt Ansvar

Bevillingsmodtager: Fonden for Socialt Ansvar
Periode: 2019-2022
Beløb: 5.663.000 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

Mange udsatte forældre har svært ved at støtte deres børns skolegang, trivsel og læring. Med projekt ’Frivillige understøtter positive læringsmiljøer i familien’ ønsker Fonden for Socialt Ansvar at afprøve, om frivillige peers kan bygge bro mellem udsatte familier, skolen og det offentlige. Grundtanken er, at de frivillige kan møde familierne med forståelse og uden løftede pegefingre, og at de som velfungerende rollemodeller kan understøtte forældrenes motivation, forældrekompetencer og samspil med systemet.

To medarbejdere vil arbejde med 30 frivillige, der skal bygge bro mellem 90 familier med børn i indskolingen og to folkeskoler i Albertslund og Ballerup. Forventningen er bl.a., at 85 % af forældrene vil få bedre forståelse for forældrerollen og skolen, mens børnenes ulovlige fravær halveres.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ