Fonden UNGEs

Klar til Start – flere unge med autisme i job

Foto: Klar til Start

Bevillingsmodtager: Fonden UNGEs
Periode: 2019-2021
Beløb: 6.755.000 kr.
Støtte fra anden side: Velux Fonden 3.265.000 kr., kommunal medfinansiering af de unges forløb 4.611.600 kr., fakta, Aluproff og Autismecenter Vest 150.000 kr.
Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse

Fonden Unges har i samarbejde med discountkæden fakta udviklet et opkvalificeringsforløb, ”Klar til Start”, hvor unge med autisme kommer i arbejde. 63 unge er siden 2013 kommet i arbejde, og kun 3 % af disse har afbrudt ansættelsen. Yderligere 64 er på vej i job. Flere virksomheder – Catering Engros, Catering DK, ILVA, Abena og Coop – har sluttet sig til og stiller jobgaranti for 400 unge. Flere kommuner er dog tilbageholdende med at benytte tilbuddet, og Fonden Unges vil derfor videreudvikle forløbet, så det gøres mere effektivt og økonomisk attraktivt for kommunerne.

Udviklingen skal foregå i et tæt samarbejde med kommuner, virksomheder, fagpersoner inden for autismefeltet og brugere. Samtidig skal 220 unge påbegynde et ”Klar til Start”-forløb, og heraf forventes 80 % at komme i job efterfølgende.

Midtvejsevalueringen fra Cabi viser, at 43 ud af 60 unge har afsluttet et forløb i projektperioden 2019-2020, svarende til, at 72 % er kommet i job (opgjort 11. august 2020). Målet er 80 %, så det er tæt på at være opfyldt. Samtidig har Klar Til Start fortsat svært ved at bide sig fast i kommunerne, på trods af at der stadig er mange virksomheder, der står klar med jobs i hele landet. I projektets videre faser øges derfor fokus på at gentænke modellen og koblingen til kommunerne.

Se midtvejsevaluering

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ