Foreningen Nydansker

Studiejob til flygtninge er en succes – men svære at opnå.

Foto fra evalueringen

Bevillingsmodtager: Foreningen Nydansker
Periode: 2018-2020
Beløb: 724.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Foreningen Nydansker har i projektet udviklet et nyt CSR-program, hvor studerende med flygtningebaggrund hjælpes i studiejob. Virksomheder og studerende er blevet matchet omhyggeligt, og foreningen har løbende fulgt op på begge parters behov for støtte. SocialRespons, som har evalueret, konstaterer, at de studerende har haft et stort udbytte:

  • 83 % har mere viden om dansk arbejdskultur (mål: 70 %)
  • 50 % har fået forlænget ansættelsen efter projektforløbet (mål: 20 %)
  • 92 % har udvidet deres professionelle netværk (mål: 70 %)
  • 91 % vurderer, at de har bedre fremtidige jobchancer (mål: 70 %)

Et mål om, de unge skulle have forbedret deres fagsproglige kompetencer er dog kun delvist nået, det gælder 33 % mod et mål på 70 %.

De fire deltagende virksomheder – Novo Nordisk, L’Oreal, IBM og Rambøll – har oplevet at få adgang til motiverede og dygtige talenter, de ellers kunne have overset, ligesom det har gavnet medarbejdertrivslen og mangfoldigheden.

Projektet har rekrutteret 87 studerende, og foreløbig er 13 kommet i et studiejob. Målet var dog mindst 20 i job, og det har været sværere end ventet at engagere virksomheder. Foreningen Nydansker vil nu arbejde videre med evaluators anbefalinger og tilbyder fremover programmet som en del af den daglige drift.

Se evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ