Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

En håndsrækning til udsatte eneforsørgere.

Foto: Colourbox

Bevillingsmodtager:
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Periode: 2016-2019
Beløb: 600.000 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har i mere end 100 år ydet rådgivning og uddelt legater til udsatte eneforsørgere. Støtten sikrer bl.a., at børnene kan deltage i foreningslivet, komme med på lejrskole eller få det nødvendige udstyr til skolearbejdet. Desuden støtter foreningen enlige forældre i at få en uddannelse. Håndsrækningen skal hjælpe eneforsørgere, så de får styr på økonomien og kommer nærmere en bæredygtig tilværelse med en følelse af kontrol i eget liv.

Donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond bidrog til, at foreningen kunne fortsætte sit arbejde i tre år. Der er blevet uddelt 108 legater til uddannelsesrettede formål, f.eks. lejrskoleophold eller studiebøger til mors uddannelsesstart, pc’er, sportsaktivitet, konfirmation, babyudstyr, flyttehjælp til etablering af et hjem efter skilsmisse eller krisecenterophold, f.eks. seng, køleskab og vintertøj.

Legaterne støtter i tilspidsede situationer og gør det ifølge foreningen muligt for familierne at føle sig mere som en almindelig del af samfundet. Den ene halvdel af bevillingen er gået til legater, den anden til aflønning af rådgivere i organisationen. Foreningen vurderer, at rådgivningen har en brobyggende funktion og styrker forældrenes evne til at mestre familielivet.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ