Foreningsfællesskabet Ligeværd

Støtte til familier med børn med særlige behov

Bevillingsmodtager: Foreningsfællesskabet Ligeværd
Periode: 2016-2018
Beløb: 822.538 kr.

Foreningsfællesskabet Ligeværd støtter og rådgiver familier med børn, der har sociale udfordringer, indlæringsproblemer eller andre særlige behov. Ligeværd ønskede i et toårigt projekt at udvide sin indsats med opgradering af telefonisk rådgivning og personlig støtte alle ugens hverdage samt netværksmøder rundt om i Danmark, så familierne kan møde andre i samme situation. UC Syd har evalueret indsatsen og fundet:

  • 94 % af forældrene, der har deltaget i et netværksmøde, vurderer selv at være blevet mere bevidste om udfordringer forbundet med et barn/ung med særlige behov.
  • 87 % af forældrene, der har deltaget i et netværksmøde, vurderer selv at have fundet støtte i andre forældre.
  • 76 % af forældrene, der har deltaget i et informationsmøde, vurderer selv at være blevet mere bevidste om udfordringer forbundet med et barn/ung med særlige behov.
  • 80 % af forældrene, der har deltaget i et informationsmøde, vurderer selv at være blevet mere bevidste om støtte og rådgivningsmuligheder for forældre.
  • 95 % af forældrene, der er rådgivet over mail/telefon, har fået den hjælp/støtte, de havde brug for.

Resultaterne overgår langt overvejende projektets mål, idet der skal tages forbehold for en lav svarprocent i spørgeskemaundersøgelsen. Forældre, der deltager i informationsmøder og netværksmøder, oplever det at få ny viden og lytte til andres erfaringer som afgørende for deres håndtering af såvel barnet og den unges udfordringer her og nu samt i et livsperspektiv. Forældrene bekræfter, at de har et stort ønske om mere faktuel viden om udvikling, foranstaltninger, uddannelse, boforhold og ikke mindst de lovmæssige aspekter.

Se evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ