Forsorgshjemmet Svenstrupgård

Ombygning ruster hjemløse til et selvstændigt liv

Bevillingsmodtager: Forsorgshjemmet Svenstrupgård
Periode: 2020-2022
Beløb: 25.000.000 kr.
Egenfinansiering: Aalborg Kommune 10.332.139 kr.
Anden støtte: Andre fonde søges
Fokusområde: Socialt byggeri med målbar effekt

Forsorgshjemmet Svenstrupgård ønsker at ruste hjemløse til et selvstændigt liv i egen bolig. Stedets fysiske rammer modvirker dog den socialfaglige tilgang, og en ombygning skal sikre, at arkitekturen bedre understøtter hjælp til selvhjælp.

44 lejligheder indrettes med egen indgang udefra samt køkken og bad. Det giver brugerne mulighed for at træne deres evne til at leve selvstændigt – og bl.a. lave mad, holde rent, købe ind og forvalte egen nøgle. Samtidig nyindrettes udeområder og indendørs fællesarealer for at styrke de sociale relationer.

Målene er bl.a. at halvere andelen af genindskrivninger, øge antallet af planlagte udflytninger med 15 %, øge andelen af brugere, der selv laver mad, med 37 %, reducere bortvisninger pga. vold og trusler med 15 %, og gøre 12 % flere klar til at bo selvstændigt. Projektet evalueres, og indsigterne formidles til landets øvrige 85 forsorgshjem.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ