Frelsens Hær

Usædvanligt partnerskab skal gavne udsatte familier i Tønder Kommune

Bevillingsmodtager: Frelsens Hær
Periode: 2020-2025
Beløb: 10.783.500 kr.
Anden støtte: Tønder Kommune 1.840.000 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

Der bor mange socialt udsatte børnefamilier i Tønder Kommune, og trods målrettede indsatser er kommunen blandt de ti kommuner, hvor flest børn har kontakt til psykiatrien eller anbringes. Kommunen ønsker at styrke sin forebyggende indsats ved at gå i partnerskab med Frelsens Hær.

125 udsatte forældre og 125 børn er med i det femårige projekt ”Familieværksted i Tønder Kommune”, hvor familielivet stabiliseres og styrkes i en recovery-indsats, en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats og et efterværn. Op til 30 frivillige bliver en bærende del af indsatsen.

Samarbejdet på tværs af sektorer skal styrke en tidligere opsporing af alvorlige sociale problemer, bygge bro til specialhjælp, forebygge eskalering og sikre, at familier, der har afsluttet en indsats i kommunen, fortsætter ad et godt spor. Målene er bl.a. at bringe de udsatte familiers trivsel på niveau med landsgennemsnittet, og at børnene oftere møder i skolen, mens mindst 25 % af de voksne skal i arbejde eller i uddannelse. Visionen er dog, at hele 40 % nærmer sig selvforsørgelse, at kommunens udgifter sænkes med 25 %, og at alvorlige problemer hos børnene halveres.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ