Fundamentet

Helhedsorienterede forløb hjælper unge i uddannelse eller job

Foto: Fundamentet

Bevillingsmodtager: Foreningen Fundamentet i Aarhus
Periode: 2016-2019
Beløb: 1.313.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Foreningen Fundamentet hjalp i projekt ’Vi tror på dig’ i alt 193 sårbare unge med at håndtere deres forskellige udfordringer, øge livskvaliteten og komme i uddannelse eller arbejde. En intern opsamling viser bl.a., at 62 % kom i uddannelse eller arbejde, og at 70 % føler en forbedring af deres mentale tilstand.

Indsatsen forsættes som en del af Fundamentets grundlæggende tilgang. Den består af helhedsorienterede og skræddersyede forløb, som blandt andet kan inkludere terapi, natur- og kulturoplevelser, misbrugsbehandling, gældsrådgivning, fitnesstræning, fysioterapi, massage mv., afhængig af den enkelte unges behov. De unge får også en frivillig mentor, som støtter dem gennem hele forløbet.

Donationen var målrettet gennemførelse af forløbene, konsulenthjælp til udvikling af en forankringsstrategi, faglig opkvalificering og kompetenceløft af de frivillige.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ