Glad Fonden

Kompetencegivende uddannelse for unge med kognitive handicap

Bevillingsmodtager: Glad Fonden
Periode: 2017-2022
Beløb: 25.300.000 kr.
Egenfinansiering: 516.127 kr.
Støtte fra anden side: Aarhus, Esbjerg og Københavns Kommune, 14.900.000 kr.
Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge

Mange unge med kognitive handicap har et ønske om at indgå på arbejdsmarkedet på lige fod med andre, men mangler de erhvervsfaglige kompetencer og praktiske færdigheder. Glad Fonden har derfor udviklet den første kompetencegivende uddannelse, som tager højde for de unges særlige behov – eksempelvis ADHD, medfødt udviklingshæmning, autisme og erhvervet hjerneskade.

Uddannelsen tager to år at gennemføre og består primært af forløb med praksislæring hos lokale virksomheder, hvor de unge i små teams støttes af faglærer og vejleder. Uddannelsen skal gøre de unge i stand til at varetage et erhvervsfagligt job svarende til assistentniveau. Til projektet er der udviklet fire uddannelsesspor, som retter sig mod jobs inden for brancherne lager, detail, køkken og grøn service.

Glad Fonden har i løbet af den femårige projektperiode opbygget fire uddannelsesspor og uddannet 100 unge.

Projektet er afviklet i samarbejde med Aarhus, Esbjerg og Københavns kommuner, fire erhvervsskoler og en lang række virksomheder.

Se slutevaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ