Gladsaxe Kommune

Tidlig indsats hjælper udsatte familier i trivsel og job.

Modelfoto: Ole Bo Jensen

Bevillingsmodtager: Gladsaxe Kommune
Periode: 2016-2020
Beløb: 5.716.800
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

Med projekt ’Tidlig indsats’ ønskede Gladsaxe Kommune at opspore og støtte udsatte familier med små børn, inden deres udfordringer voksede sig store.

Projektet krævede en stærk tværfaglig indsats og en kulturændring i kommunens tilgang til udsatte familier. Udfordringen var at skabe stabilitet, bringe forældrene tættere på arbejdsmarkedet og give børnene en chance for at få et godt liv.

Og Gladsaxe Kommune er kommet flot i mål. Hele 80 % af de 28 familier, der har afsluttet indsatsen, har fået det bedre. Flere er kommet tættere på beskæftigelse, specielt via aktivering og mentorstøtte, og to år efter indsatsens start kan 25 % flere familier klare sig selv. Samtidig får hele familien det bedre, når forældrene lykkes. Flere børn er blevet set og mødt af kommunen, som har afsluttet knap halvdelen (46 %) af de børn, der har været med i indsatsen i mindst to år.

Projektet bliver nu forankret i kommunens daglige drift.

Læs artikel om projektet
Se evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ