Hack Your Future

Frivillige it-professionelle hjælper flygtninge i gang

Foto: Julie Hoff / HackYourFuture

Bevillingsmodtager: HackYourFuture
Periode: 2018-2021
Beløb: 3.753.000 kr.
Egenfinansiering: 410.000 kr.
Støtte fra anden side: Fonden Roskilde Festival 100.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Foreningen HackYourFuture hjælper asylansøgere og flygtninge ind i it-branchen. I et treårigt projekt skulle 144 kursister modtage undervisning i programmering hen over 6-7 måneder. Undervisningen varetages af 45 frivillige med it-professionel baggrund.

I alt 165 kursister er optaget, og 71 % har gennemført mod et mål på 60 %. Over halvdelen af frafaldet skyldes, at de studerende er kommet i job eller uddannelse. Evalueringen fra LG Insight viser, at effekterne er gode. Målet var, at mindst 50 % skulle opnå job, uddannelse eller praktik i it-branchen. Resultatet et halvt år efter uddannelsen er, at i alt 76 % er videre:

  • 24 % er i job
  • 4 % er i uddannelse
  • 10 % er blevet selvstændigt erhvervsdrivende
  • 38 % er i virksomhedspraktik

Projektets målgruppe er undervejs blevet tilpasset, da strømmen af flygtninge er aftaget. Uddannelsen favner i dag også mere ressourcestærke udlændinge, men der er fortsat en tredjedel med flygtningebaggrund.

Læs artikel om projektet
Se evalueringsrapport

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ