Herning Kommune

Mindset-metoden løfter udsatte unge

Bevillingsmodtager: Herning Kommune
Periode: 2016-2018
Beløb: 228.000 kr.
Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse

Herning, Brøndby og Holbæk Kommune fik i 2016 støtte til at afprøve, hvordan udsatte unge kan hjælpes bedre på vej i overgangen fra udskoling til ungdomsuddannelse. Kommunerne uddannede i alt 173 lærere, klubmedarbejdere, UU-vejledere, trænere og andre ressourcepersoner i ’mindset-metoden’. Mindset-metoden er udviklet af psykolog Carol Dweck fra Stanford University og sigter på, at de unge opnår en mere udviklingsorienteret tilgang til sig selv. Metoden er blevet implementeret i forskellige regi, og erfaringerne er gode. En intern opsamling af projektet viser:

  • I ungdomsklubberne oplever pædagogerne, at de unge er blevet mere vedholdende og bedre til at mestre nye ting. De unge er også blevet ambassadører for tankegangen.
  • I folkeskolerne iagttager lærerne, at eleverne har ændret arbejdsmoral og er blevet mere selvstændige. Elever, der har behov for et boost, får øjnene op for at angribe tingene anderledes.
  • UU-vejledningerne har haft udbytte af metoden i samtaler med forældre.
  • På det boligsociale område er metoden sat i spil i lommepengeprojekter, undervisningsforløb og sociale arrangementer.

Projektet har styrket en ny forståelse og italesættelse af læring og læringsprocesser, som har været en øjenåbner for både fagpersoner og unge. Mindset-metoden er fortsat en del af strategien i udvalgte boligområder og på flere skoler. I Holbæk og Brøndby kommuner indgår mindset-metoden som en del af en generel ungestrategi for at løfte udsatte børn og unge.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ